tschechien cs Meta navigace Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

 

Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky a děkujeme za Váš zájem o naši společnost a naše produkty. Ochrana vašeho soukromí při užívání našich webových stránek je pro nás důležitá. Proto věnujte prosím  pozornost následujícím informacím a pokynům.

1. Rozsah platnosti prohlášení o ochraně dat 

  Toto prohlášení o ochraně dat se vztahuje pouze na webové stránky společnosti Weishaupt s.r.o. a tvoří součást jejích Obchodních a dodacích podmínek. V případě, že budete přesměrováni prostřednictvím odkazu umístěného na našich webových stránkách na webové stránky třetích osob, informujte se  u jejich provozovatelů o současném způsobu ochrany  vašich dat na jejich stránkách.

  2. Bezpečnost přenosu dat

   Mějte na paměti, že přenosy dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) mají svá bezpečnostní rizika. Úplnou ochranu vašich dat před zásahem třetích osob není možné zaručit.

   3. Nevyžádaná elektronická pošta - SPAM

    Nesouhlasíme se zasíláním nevyžádané elektronické pošty a se zahlcováním našich webových stránek SPAMY, zejména nevyžádanými reklamními sděleními a obchodními nabídkami. Společnost Weishaupt s.r.o. si jako provozovatel webových stránek důrazně vyhrazuje právo učinit veškerá legislativní a technická opatření proti odesílatelům SPAMU.

    4. Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

     Užívání našich internetových  stránek je možné zpravidla bez poskytnutí osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů (např. jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, bankovní spojení) je dobrovolné. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány dle zákona č. 480/2004 Sb.; Osobní údaje zpracovává   správce společnost Weishaupt s.r.o. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem obchodní agendy, sjednání  smluv, vystavení daňových dokladů, pro potřeby dodavatelů apod., a to do doby odvolání  souhlasu, nejdéle po dobu 10 let.    

     5. Práva zákazníků na ochranu osobních dat

      Zákazník má právo na bezplatné informace o svých uložených datech, jakož i právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto dat, stejně tak má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.  V souvislosti se zpracováním osobních údajů má zákazník práva dle zákona č. 101/2000 Sb., zákona na ochranu osobních údajů, v pl.zn.

      Odpovídající prohlášení, jakož i otázky ke shromažďování, zpracování nebo využívání osobních údajů lze poslat e-mailem na info@weishaupt.de nebo faxem nebo poštou na níže uvedené kontaktní údaje.

      6. Cookies

       Pro pohodlnější užívání našeho internetového přístupu jsou používány soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, do nichž se ukládají informace o návštěvníkovi např. začátek a konec návštěvy, IP adresa, datum/čas, zprostředkované prohlížečem, během prohlížení stránek a vyhledávání pojmů.  Cookies jsou vždy po zavření prohlížeče smazány. Pro další vylepšení přístupu na naše stránky jsme nastavili ještě dlouhodobé cookies, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači a které dokážou při příští návštěvě naše webové stránky rozpoznat.

       Zablokování souborů cookies můžete provést nastavením volby ve vašem prohlížeči volbou „Blokovat cookies“. Tento krok může mít však za následek, že webové stránky či některé z funkcí na stránkách nebudou pracovat dostatečně a dojde k omezení funkčnosti stánek.  

       7. Aplikace Piwik

        Naše internetové stránky používají aplikaci Piwik; jedná se o aplikaci, která poskytuje detailní reporty o návštěvnících, např. klíčová slova, která používají, jazyk, proč, jak a kdy uživatelé chodí na daný web a mnoho dalších služeb. Aplikace Piwik používá cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači a z naší strany umožňují analýzu využívání webových stránek. Za tím účelem jsou pomocí cookie zhotovené informace o využití (včetně zkrácené IP adresy) zaslány na náš server a uloženy za účelem analýzy využití, což slouží z naší strany k optimalizaci webových stránek. Vaše IP adresa je při tomto postupu okamžitě anonymizována, takže jako uživatel zůstanete pro nás anonymní. Informace zhotovené soubory cookies o využívání  webové stránky nebudou poskytnuty třetí straně.

        Používání cookies můžete odmítnout volbou příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, ale v tomto případě nebude možné využívat všechny funkce této webové stránky.

        Pokud nesouhlasíte s ukládáním a vyhodnocením těchto údajů z vaší návštěvy, potom můžete ukládání a využívání kdykoliv odmítnout následným kliknutím myši. V tomto případě bude váš prohlížeč  v režimu tzv. Opt-Out-Cookies, následkem čehož aplikace Piwik neshromažďuje žádné návštěvnické údaje. Pozor: Pokud odstraníte vaše cookies, má to za následek, že se vymažou také Opt-Out-Cookie a   musíte je  znovu aktivovat.   

         

        Nesouhlas s užitím aplikace Piwik:

         

        Max Weishaupt GmbH

        Max-Weishaupt-Straße 14
        88477 Schwendi
        Německo

        Telefon: +49 7353 83-0
        Telefax: +49 7353 83-358
        E-Mail: info@weishaupt.de
        Internet: www.weishaupt.de

        Jednatel: Dipl.-Ing. Siegfried Weishaupt, Dipl.-Wi.-Ing. Thomas Weishaupt, Dr. Karl-Heinz Romer

        Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?