tschechien cs Meta navigace Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení WEISHAUPT s.r.o. o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že navštěvujete naše stránky a děkujeme za váš zájem o naší společnost a naše výrobky. Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležitá. Vezměte prosím na vědomí tyto informace.

1 Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a za jakým účelem

1.1 Informativní používání webových stránek

Oblast zpracování. Při pouhém informativním využívání našich webových stránek, tj. pokud byste nám neposkytli jiné informace, ale pouze vyvolali a přečetli obsah, vybereme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč pošle na náš server. Pokud vyvoláte naše stránky, jsou to následující údaje: IP - adresa, datum a časový údaj žádosti, diference časové zóny vzhledem ke Greenwich času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), přístupový stav / HTTP - Statuscode, přenesené množství dat, webová stránka, z které vyšel požadavek, prohlížeč, operační systém a jeho vrstva, jazyk a verze software prohlížeče.

Účel a právní základ. Zpracování slouží účelu, technicky umožnit vyhledávání webových stránek a zajistit stabilitu a bezpečnost. Právní základ zpracování je zachování našich oprávněných zájmů. V právě uvedeném účelu je také náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

Doba uložení. Údaje se vymažou, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich průzkumu.V případě shromažďování údajů pro zpřístupnění webových stránek je to případ, kdy je aktuální přístup ukončen. IP-adresy ukládáme sedm dní, aby bylo možné vysledovat zneužití.

1.2 Stahování materiálů (příručky, brožury a p.)

Pokud si chcete příručky, brožury a další obsah stáhnout z naší stránky, platí bod 1.1.

1.3 Kontakt / Objednání informačních materiálů

Oblast zpracování. Na našich stránkách Vám nabízíme formuláře, pomocí kterých jste s námi navázali elektronický kontakt, objednali informační materiály, nebo jste mohli požádat o bezplatné poradenství. V tomto případě jsou údaje vložené do úvodní obrazovky u nás převzaty a zpracovány. Jedná se o údaje: firma, oslovení, jméno, příjmení, ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, e-mail adresa, předvolba, telefon, informaci o jakou tepelnou techniku se zajímáte a pole, v němž se mohou přidat komentáře. V případě poradenství je namísto zájmu o tepelnou techniku dotazováno sériové číslo vašeho Weishaupt-systému a co je předmětem poradenství. Následující údaje v těchto polích jsou povinné: název / jméno, ulice / PSČ / místo, e-mail adresa. Pokud se zpráva pomocí kontaktního formuláře odešle, jsou potom další údaje podle bodu 1.1 zpracovány. Samozřejmě můžete také pomocí poskytnuté e-mail adresy s námi komunikovat. V tomto případě budou e-mailem předávané osobní údaje zpracovávány. Pouze příslušný editor v organizaci Weishaupt obdrží přístup na vaše údaje.

Účel a právní základ. Údaje jsou pouze pro umožnění zpracování vaší otázky v rámci organizace Weishaupt. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas. Údaje nám předávané, jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu. V právě uvedeném účelu je také náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

Doba uložení. Údaje uvedené v oddíle pod tímto číslem se vymažou, jakmile pro dosažení účelu jejich shromažďování již nejsou nutná. To je případ, kdy je ukončen příslušný postup. Ukončí je postup, když je vaše žádost např. odpověď na vaši otázku vyřízena.

1.4 Cookies

Oblast zpracování. Naše webové stránky používají cookies. U cookies se jedná o textové soubory, které se odkládají z internetového prohlížeče na váš počítač. Tyto cookie obsahují řadu znaků, které umožňují jednoznačně identifikovat váš prohlížeč při opakovaném otevření webové stránky. My vkládáme další cookies, aby naše stránky byly uživatelsky přívětivé. Některé prvky naší internetové stránky vyžadují, aby otevřený prohlížeč také po změně stránky mohl být identifikován. Přitom se uloží všechny cookies a předají se tyto údaje: nastavení jazyka, Log-in-informace. Na našich webových stránkách používáme navíc cookies, které umožňují analýzu vašeho využívání naši stránky. Tímto způsobem mohou být předávány následující údaje: zadaná přístupy vyhledávače, četnost přístupu na stránky, požadavky využívání funkce webové  stránky. Při otevření naší internetové stránky je uživatel použitím cookies pro účely analýzy informován a dává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů použitých v této souvislosti. V této souvislosti je rovněž odkaz na toto prohlášení ochrany osobních údajů.

Účel a právní základ. Cookies vkládáme na jedné straně za účelem zjednodušení použití našich webových stránek. Použití jiných cookies se uskutečňuje pro účely analýzy, zejména s cílem zlepšit kvalitu našich webových stránek a zjistit zajímavá témata. Vložení cookies se provádí na jedné straně na základě vašeho souhlasu, na druhé straně – u technicky nezbytných cookies – na základě našeho oprávněného zájmu. V rámci zde popsaného účelu je také náš oprávněný zájem.

Doba uložení. Cookies jsou uloženy na vašem počítači. Dobu uchovávání můžete vybrat znázorněním v nastavení cookie Vašeho prohlížeče. Pomocí změny nastavení ve vašem prohlížeči můžete  cookies zakázat nebo omezit jejich přenos. Již uložené cookies mohou být kdykoli vymazány. To může probíhat také automaticky, např. když váš prohlížeč uzavřete. Pokud jsou cookies pro naše stránky deaktivovány, nebude pravděpodobně možné všechny funkce webových stránek plně využít.

2 Dotčená práva

Vaše práva jako zúčastněné strany jsou námi plně zajištěna. Dále krátce vysvětlujeme, jaká práva to jsou:

2.1 Nesouhlas s reklamou

Použití vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

2.2 Odvolání souhlasu

Nám udělený souhlas ke zpracování osobních údajů můžete také kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

2.3 Další práva

Pokud zpracováváme osobní údaje o Vás, máte právo v příslušných zákonných podmínkách, pokud jde o osobní údaje dotyčného na

  • přístup, opravu či výmaz, jakož i
  • na omezení zpracování, na námitku proti zpracování a přenositelnost údajů.

Máte rovněž právo, v případě ochrany údajů v průběhu zpracování vašich osobních údajů, stěžovat si našim prostřednictvím u dozorového orgánu.

3 Bezpečnost

Nabízíme vám v případech, v nichž jste nám poslali osobní údaje možnost zašifrování  informací k přenosu. Toto šifrování chrání důvěrnost výměny údajů mezi vaším a naším webovým serverem a pomáhá, aby nedošlo ke zneužití údajů např. prostřednictvím odposlechu. Jako techniku zaheslování realizujeme TLS (Transport Layer Security). Jedná se o osvědčenou a široce rozšířenou technologii.

4 Kontakt

Odpovědný ve smyslu ustanovení ochrany osobních údajů je:

WEISHAUPT s.r.o
Strašnická 3177/1c
102 00  Praha 10, Záběhlice
Telefon: +420 272 652 142,-3,-5
E-Mail: weishaupt@weishauptcz.cz
Internet: www.weishauptcz.cz

Máte-li konkrétní otázky ohledně ochrany údajů, směrujte je prosím na našeho pověřence ochrany údajů:

E - mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Vaše dotazy budeme vyřizovat okamžitě a sdělíme vám, jaká opatření jsme přijali.

Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?