tschechien cs Meta navigace Prohlášení o ochraně dat

Prohlášení o ochraně dat

Informace o ochraně dat pro smluvní partnery skupiny Weishaupt

Informace o ochraně dat pro spolupracovníky a uchazeče


Prohlášení WEISHAUPT s.r.o. o ochraně osobních údajů

Jsme rádi, že navštěvujete naše stránky a děkujeme za váš zájem o naší společnost a naše výrobky. Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležitá. Vezměte prosím na vědomí tyto informace.

1 Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a za jakým účelem

1.1 Informativní používání webových stránek

Oblast zpracování. Při pouhém informativním využívání našich webových stránek, tj. pokud byste nám neposkytli jiné informace, ale pouze vyvolali a přečetli obsah, vybereme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč pošle na náš server. Pokud vyvoláte naše stránky, jsou to následující údaje: IP - adresa, datum a časový údaj žádosti, diference časové zóny vzhledem ke Greenwich času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), přístupový stav / HTTP - Statuscode, přenesené množství dat, webová stránka, z které vyšel požadavek, prohlížeč, operační systém a jeho vrstva, jazyk a verze software prohlížeče.

Účel a právní základ. Zpracování slouží účelu, technicky umožnit vyhledávání webových stránek a zajistit stabilitu a bezpečnost. Právní základ zpracování je zachování našich oprávněných zájmů. V právě uvedeném účelu je také náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

Doba uložení. Údaje se vymažou, jakmile již nejsou nutné pro dosažení účelu jejich průzkumu.V případě shromažďování údajů pro zpřístupnění webových stránek je to případ, kdy je aktuální přístup ukončen. IP-adresy ukládáme sedm dní, aby bylo možné vysledovat zneužití.

1.2 Stahování materiálů (příručky, brožury a p.)

Pokud si chcete příručky, brožury a další obsah stáhnout z naší stránky, platí bod 1.1.

1.3 Kontakt / Objednání informačních materiálů

Oblast zpracování. Na našich stránkách Vám nabízíme formuláře, pomocí kterých jste s námi navázali elektronický kontakt, objednali informační materiály, nebo jste mohli požádat o bezplatné poradenství. V tomto případě jsou údaje vložené do úvodní obrazovky u nás převzaty a zpracovány. Jedná se o údaje: firma, oslovení, jméno, příjmení, ulice, číslo domu, poštovní směrovací číslo, město, e-mail adresa, předvolba, telefon, informaci o jakou tepelnou techniku se zajímáte a pole, v němž se mohou přidat komentáře. V případě poradenství je namísto zájmu o tepelnou techniku dotazováno sériové číslo vašeho Weishaupt-systému a co je předmětem poradenství. Následující údaje v těchto polích jsou povinné: název / jméno, ulice / PSČ / místo, e-mail adresa. Pokud se zpráva pomocí kontaktního formuláře odešle, jsou potom další údaje podle bodu 1.1 zpracovány. Samozřejmě můžete také pomocí poskytnuté e-mail adresy s námi komunikovat. V tomto případě budou e-mailem předávané osobní údaje zpracovávány. Pouze příslušný editor skupiny Weishaupt a jejich obchodních zástupců (autorizovaných prodejců) obdrží přístup k vašim údajům.

Účel a právní základ. Údaje jsou pouze pro umožnění zpracování vaší poptávky v rámci skupiny Weishaupt a jejich obchodních zástupců (autorizovaných prodejců). Údaje nám předávané, jsou zpracovány na základě našeho oprávněného zájmu. V právě uvedeném účelu je také náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

Doba uložení. Údaje uvedené v oddíle pod tímto číslem se vymažou, jakmile pro dosažení účelu jejich shromažďování již nejsou nutná. To je případ, kdy je ukončen příslušný postup. Ukončí je postup, když je vaše žádost např. odpověď na vaši otázku vyřízena.

1.4 Cookies

Oblast zpracování. Naše webové stránky používají výhradně technicky nezbytné cookies. Cookies jsou textové soubory uložené internetovým prohlížečem ve vašem počítači. Tento cookie obsahuje řetězec, který umožňuje jasně identifikovat váš prohlížeč při opětovné návštěvě webových stránek. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat volající prohlížeč i po změně stránky. Například musíme být schopni zjistit, zda jste souhlasili s našimi podmínkami používání dříve, než si stáhnete určitý obsah z našich databází. V cookies se ukládají a přenášejí tyto údaje: nastavení jazyka, přijetí podmínek použití.

Účel a právní základ. Cookies používáme pro účely umožnění používání některých funkcí našich webových stránek. Cookies jsou vytvářeny na základě našeho oprávněného zájmu. Náš oprávněný zájem spočívá také v účelu zde popsaném.

Doba uložení. Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Dobu uložení naleznete v nastavení cookies prohlížeče. Změnou nastavení ve vašem prohlížeči můžete zabránit nebo omezit přenos souborů cookies. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli odstranit. To lze také provést automaticky, např. když zavřete prohlížeč. Pokud jsou cookies pro naše webové stránky deaktivovány, nemusí již být možné využívání funkcí webových stránek v celém rozsahu.

2 Dotčená práva

Vaše práva jako zúčastněné strany jsou námi plně zajištěna. Dále krátce vysvětlujeme, jaká práva to jsou:

2.1 Nesouhlas s reklamou

Použití vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

2.2 Odvolání souhlasu

Nám udělený souhlas ke zpracování osobních údajů můžete také kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.

2.3 Další práva

Pokud zpracováváme osobní údaje o Vás, máte právo v příslušných zákonných podmínkách, pokud jde o osobní údaje dotyčného na

  • přístup, opravu či výmaz, jakož i
  • na omezení zpracování, na námitku proti zpracování a přenositelnost údajů.

Máte rovněž právo, v případě ochrany údajů v průběhu zpracování vašich osobních údajů, stěžovat si našim prostřednictvím u dozorového orgánu.

3 Bezpečnost

Nabízíme vám v případech, v nichž jste nám poslali osobní údaje možnost zašifrování  informací k přenosu. Toto šifrování chrání důvěrnost výměny údajů mezi vaším a naším webovým serverem a pomáhá, aby nedošlo ke zneužití údajů např. prostřednictvím odposlechu. Jako techniku zaheslování realizujeme TLS (Transport Layer Security). Jedná se o osvědčenou a široce rozšířenou technologii.

4 Kontakt

Odpovědný ve smyslu ustanovení ochrany osobních údajů je:

WEISHAUPT s.r.o
Strašnická 3177/1c
102 00  Praha 10, Záběhlice
Telefon: +420 272 652 142,-3,-5
E-Mail: weishaupt@weishauptcz.cz
Internet: www.weishauptcz.cz

Máte-li konkrétní otázky ohledně ochrany údajů, směrujte je prosím na našeho pověřence ochrany údajů:

E - mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de

Vaše dotazy budeme vyřizovat okamžitě a sdělíme vám, jaká opatření jsme přijali.

Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?