tschechien cs Produkty Plynové, olejové a dvoupalivové hořáky Střední a velké hořáky Typová řada hořáků WK (až 32 000 kW)

Typová řada hořáků WK (až 32 000 kW)

Výkonově nejsilnější hořáky Weishaupt.

Popis

Aktuálně největší hořák Weishaupt: WK 80 Plynový hořák WKG40 Olejový hořák WKL80 Dvoupalivový WKGL70

Hořáky typové řady WK jsou nejsilnější hořáky. S výkonem až 32 000 kW byly navrženy pro těžké podmínky v průmyslovém provozu. Jsou k dodání jako plynové, olejové a dvoupalivové hořáky.

 

 

 

Stavebnicový princip: ventilátor, ovládací zařízení, čerpadlový a předehřívací blok jsou uspořádány odděleně od hořáku. Tento koncept nabízí vysokou flexibilitu použití, např. pro obzvlášť těžké podmínky jako je zatížení prachem nebo horkem.

Digitální management hořáku: digitální management hořáku, který je u této konstrukční řady použit sériově, reguluje úsporně množství oleje nebo plynu pro spalování a usnadňuje obsluhu a údržbu hořáku. Mimo to je napojen na různé kontrolní a ovládací systémy a umožňuje integraci kompletní automatizace budov.

Izolované těleso hořáku: tlumící materiál uvnitř tělesa tlumí hladinu hluku a snižuje povrchovou teplotu při provozu s předehřátým spalovacím vzduchem. Hořák může být provozován se spalovacím vzduchem o teplotě až 250 stupňů Celsia.

Provedení odpovídající potřebě: podle účelu použití mohou být dodány WK-hořáky v různých provedeních. Pro přizpůsobení dle speciálních požadavků na emise jsou k dispozici rozdílná směšovací zařízení. Pro extrémně krátké spalovací komory existují také provedení  "swirlflame" s proděním spalovacího vzduchu vytvářející vír.

Univerzální výběr paliva: k dodání pro topný olej EL, topný olej S, zemní plyn E, zemní plyn LL rovněž i zkapalněný plyn P/B a další paliva.

To je spolehlivost: hustá poradenská a servisní síť je zde pro zákazníky každou hodinu a 7 dní v týdnu. Tím je zajištěno, aby Vám zařízení s hořáky Weishaupt stále spolehlivě sloužilo.

Prospekty

Průmyslové hořáky WK40 až WK80
Průmyslové hořáky WK40 až WK80
PDF • 7.8 MB
Měření a regulace
Měření a regulace
PDF • 1.7 MB

multiflam®

Patentovaná technologie Weishaupt multiflam® umožňuje dosažení obzvláště nízkých emisních hodnot u velkých vytápěcích zařízení.

Nejdůležitější částí je speciální směšovací zařízení, které vytváří vnitřní recirkulaci spalin. Plamen se tím ochladí a je omezena tvorba oxidů dusíku NOx. Dosažitelné hodnoty NOx jsou srovnatelné s hodnotami kompaktních hořáků.

Dobrý poměr cena-výkon: doplňkové příslušenství kotle pro vedení spalin vně spalovací komory je zapotřebí pouze při požadavku na ultra nízké hodnoty NOx .

Optimální spalování: směšovací zařízení rozděluje palivo na různé trysky. Spalování se uskutečňuje jednou primární tryskou a několika koncentricky uspořádanými sekundárními tryskami. Primární plamen zajišťuje v celém regulačním rozsahu stabilní, provozně bezpečné spalování.

Široká mnohostrannost: výkonové spektrum typových řad hořáků Weishaupt v provedení  multiflam® sahá od 100 kW do 23 000 kW.

Digitální technika spalování: nejmodernější technika reguluje přívod paliva a spalovacího vzduchu a garantuje optimální hodnoty spalování.

Dlouhá životnost: v technice hořáků Weishaupt se prokazuje dlouholetá zkušenost a práce na vývoji. Při výrobě jsou použity pouze ty nejlepší materiály.

Aktuální paliva: olejové a dvoupalivové hořáky Weishaupt jsou všeobecně vhodné pro topný olej EL, nízkosirný topný olej EL podle ČSN EN 590  a topný olej EL A Bio 10 podle DIN SPEC 51603-6 s příměsí až 10 % biosložky.

Zpětné vedení spalin

Aktuální hořáky Weishaupt verze 4LN splňují celosvětově nejpřísnější normy ochrany ovzduší. Verze hořáků 4LN zahrnuje systém recirkulace spalin, jehož regulační komponenty jsou integrovány v separátní jednotce ventilátoru.

Zpětné vedení spalin pro plynná paliva: Plynná paliva neobsahují prakticky žádnou síru a spaliny jsou tvořeny především oxidem uhličitým (CO2), vodní párou (H2O) a dusíkem (N2). Při tomto složení nevznikají ve spalinách žádné saze a popílek, který by systém zpětného vedení spalin znečišťoval.

Speciálně vyvinuté míchání: Speciálně vyvinuté míchání v kombinaci s digitálním manažerem spalování  W-FM 200 zabezpečuje vysokou stabilitu plamene a bezpečný provoz.

Přimíchávací jednotka: vyzdvihnout je třeba Mixingbox. Sjednocuje kompaktní přimíchávací jednotku recirkulace spalin s podtlakovou regulací nasávání vzduchu. Jako kompaktní ventilátorová jednotka tak snižuje výdaje za montáž na místě provozu a zkracuje dobu nutnou k uvedení do provozu.
 
Regulace: Manažer spalování W-FM 200 v provedení ARF je vybaven softwarovým modulem, který reguluje ve všech fázích provozu množství recirkulovaných spalin podle jejich teploty. Proto je možné zajistit bezpečný studený start, vysokou provozní spolehlivost i dodržení velmi nízkých hodnot emisí NOx.

Reference

Weishaupt podporuje tepelné elektrárny

Pro přibližně 8 000 obyvatel z městské části Bietigheims je zajištěna dodávka tepla stejnojmennou tepelnou elektrárnou. Mnoho živnostníků-odběratelů aj. ze strojírenství a automobilového průmyslu se ještě připojí. V konečném výsledku je zapotřebí ročně asi 42 000 MWh. Dva průmyslové dvoupalivové hořáky Weishaupt s regulací otáček a O2 regulací slouží jako špičkový zdroj výkonu a vyrobí převážně ze zemního plynu cca 21 000 MWh tepelné energie za rok. Technika ovládání budov pochází z Übrigen od firmy Neuberger (dceřiného podniku Weishaupt) se sídlem v Rothenburgu.

Stuttgart Buch aussen
Stuttgart Buch innen

Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?