tschechien cs Produkty Plynové, olejové a dvoupalivové hořáky Střední a velké hořáky Hořáky typové řady WKmono 80 (až 17 000 kW)

Hořáky typové řady WKmono 80 (až 17 000 kW)

Nejsilnější monoblokové hořáky Weishaupt.

Popis

Hořáky typové řady WKmono 80 jsou výkonově nejsilnější monoblokové hořáky od firmy Weishaupt. S výkonem až do 17 000 kW byly navrženy především pro použití v nejtěžších podmínkách průmyslového provozu. Jsou k dodání jako plynové nebo dvoupalivové hořáky.

Silné a kompaktní: i přes svůj relativně kompaktní tvar s délkou 1 630 mm dosahuje   spektrum výkonu hořáků WKmono 80 od 1 200 do 17 000 kW. Mnohé detaily, jako např. směšovací zařízení, vychází z osvědčené typové řady hořáků WK Duoblock a jsou dokonale přizpůsobeny.

Digitální management hořáku: digitální management hořáku, který je také v typové řadě WKmono sériově použitý, hospodárně reguluje množství oleje nebo plynu a usnadňuje obsluhu a údržbu hořáku. Uvedení do provozu se provádí krok po kroku pomocí uživatelsky přívětivého menu. K tomu je možné začlenění různých kontrolních a ovládacích systémů až po integraci do systému automatizace budov.

Promyšlená konstrukce: všechny součásti jsou snadno přístupné a umožňují servis bez komplikací. Směšovací zařízení lze uvést do servisní pozice uvnitř hořákového tělesa. Také demontáž směšovacího zařízení až do jeho celkové délky 700 mm lze provést skrze těleso hořáku.

Provedení odpovídající potřebě: podle účelu použití mohou být hořáky WKmono dodány v různých provedeních. Pro přizpůsobení na speciální emisní požadavky jsou k dispozici rozdílná směšovací zařízení.

Univerzální výběr paliva: hořáky jsou k použití na topný olej EL, bio topný olej  EL A Bio 10, zemní plyn E, zemní plyn LL a také na zkapalněný plyn P/B.

To je spolehlivost: pro zákazníky je k dispozici hustá poradenská a servisní síť po celý den, 7 dní v týdnu. Tím je zajištěno, aby Vám zařízení s hořáky Weishaupt stále spolehlivě sloužilo.

Prospekty

Weishaupt WKmono 80
Weishaupt WKmono 80
PDF • 8.1 MB

multiflam®

Patentovaná technologie Weishaupt multiflam® umožňuje dosažení obzvláště nízkých emisních hodnot u velkých vytápěcích zařízení.

Nejdůležitější částí je speciální směšovací zařízení, které vytváří vnitřní recirkulaci spalin. Plamen se tím ochladí a je omezena tvorba oxidů dusíku NOx. Dosažitelné hodnoty NOx jsou srovnatelné s hodnotami kompaktních hořáků.

Dobrý poměr cena-výkon: doplňkové příslušenství kotle pro vedení spalin vně spalovací komory je zapotřebí pouze při požadavku na ultra nízké hodnoty NOx .

Optimální spalování: směšovací zařízení rozděluje palivo na různé trysky. Spalování se uskutečňuje jednou primární tryskou a několika koncentricky uspořádanými sekundárními tryskami. Primární plamen zajišťuje v celém regulačním rozsahu stabilní, provozně bezpečné spalování.

Široká mnohostrannost: výkonové spektrum typových řad hořáků Weishaupt v provedení  multiflam® sahá od 100 kW do 23 000 kW.

Digitální technika spalování: nejmodernější technika reguluje přívod paliva a spalovacího vzduchu a garantuje optimální hodnoty spalování.

Dlouhá životnost: v technice hořáků Weishaupt se prokazuje dlouholetá zkušenost a práce na vývoji. Při výrobě jsou použity pouze ty nejlepší materiály.

Aktuální paliva: olejové a dvoupalivové hořáky Weishaupt jsou všeobecně vhodné pro topný olej EL, nízkosirný topný olej EL podle ČSN EN 590  a topný olej EL A Bio 10 podle DIN SPEC 51603-6 s příměsí až 10 % biosložky.

Zpětné vedení spalin

Aktuální hořáky Weishaupt verze 4LN splňují celosvětově nejpřísnější normy ochrany ovzduší. Provedení hořáku 4LN je vybaveno zpětným vedením spalin do sání hořáku. Veškeré ovládací prvky jsou do hořáku plně integrovány.

Zpětné vedení spalin pro plynná paliva: Plynná paliva neobsahují prakticky žádnou síru a spaliny jsou tvořeny především oxidem uhličitým (CO2), vodní párou (H2O) a dusíkem (N2). Při tomto složení nevznikají ve spalinách žádné saze a popílek, který by systém zpětného vedení spalin znečišťoval.

Speciálně vyvinuté míchání: Speciálně vyvinuté míchání v kombinaci s digitálním manažerem spalování  W-FM 200 zabezpečuje vysokou stabilitu plamene a bezpečný provoz.

Přimíchávací jednotka: vyzdvihnout je třeba kompaktní přimíchávací jednotku, která se skládá z čidla teploty a spalinové klapky opatřené krokovacím motorem. Přírubou je připojena přímo na těleso regulace vzduchu a umožňuje již od výrobce kompletní odzkoušení systému. Snižuje výdaje za montáž na místě provozu a zkracuje dobu nutnou k uvedení do provozu

Regulace: Manažer spalování W-FM 200 v provedení ARF je vybaven softwarovým modulem, který reguluje ve všech fázích provozu množství recirkulovaných spalin podle jejich teploty. Proto je možné zajistit bezpečný studený start, vysokou provozní spolehlivost i dodržení velmi nízkých hodnot emisí NOx.

Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?