tschechien cs Produkty Plynové, olejové a dvoupalivové hořáky Střední a velké hořáky Hořáky typové řady WM monarch® (55 - 11 000 kW)

Hořáky typové řady WM monarch® (55 - 11 000 kW)

Hořáky monarch® mají pověst založenou na legendární spolehlivosti Weishaupt. Aktuální konstrukční řada je vybavena nejmodernější digitální technikou.

Popis

Plynový hořák WM G30 (350 až 6.200 kW) Plynový hořák WM G10 Olejový hořák WM L30

Hořáky monarch® mají pověst založenou na legendární spolehlivosti Weishaupt. Aktuální konstrukční řada je vybavena nejmodernější digitální technikou.

Vynikající poměr cena/výkon: digitální technika, stavebnicový konstrukční systém a nejmodernější technologie spalování určují Weishaupt monarch® k velmi hospodárné investici.

Mnohostranný rozsah použití: hořáky této konstrukční řady jsou zdrojem tepla pro teplovodní kotle, parní kotle, ohřívače vzduchu a moderní vysoce výkonná zařízení do 11 000 kW.

Koncept uživatelsky přívětivé obsluhy: všechny konstrukční díly, jako regulace paliva a vzduchu jsou přehledně a přístupně uspořádány.

Obzvláště tichý provoz: inovovaná ventilátorová jednotka s aerodynamickým uložením součástí pro vedení vzduchu minimalizují výslednou hlučnost hořáku.

Snadná a univerzální montáž: všechny komponenty jsou připojeny pomocí konektoru. Hořáky je možné vyklápět vlevo nebo vpravo.

Také pro biopaliva: olejové a dvoupalivové hořáky jsou v zásadě vhodné pro extra lehký a nízkosirný topný olej EL DIN 51603-1, topný olej s příměsí až 10% bio složky podle DIN 51603-6 a rovněž topný olej EL A Bio 5 a 10.

Zajištěná budoucnost: digitální management nabízí možnost komunikace s ostatními systémy pomocí integrovaného připojení eBUS. To umožňuje sledování, nastavení a diagnózu a rovněž napojení hořáku na systém automatizace budov.

Zvláštní provedení: Weishaupt vyvíjí a vyrábí hořáky pro téměř všechny možnosti použití - také ve vertikálním provedení.

Prospekty

Hořáky monarch® WM 10 (55 - 1250 kW) - Flexibilní použití
Hořáky monarch® WM 10 (55 - 1250 kW) - Flexibilní použití
PDF • 4.6 MB
Hořáky monarch® WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompaktní a výkonné
Hořáky monarch® WM 20 (150 - 2600 kW) - Kompaktní a výkonné
PDF • 3.3 MB
Hořáky monarch® WM 30 (350 - 6200 kW) - Výkoné a univerzální
Hořáky monarch® WM 30 (350 - 6200 kW) - Výkoné a univerzální
PDF • 2.1 MB
Hořáky monarch® WM 50 (800 –11.000 kW) - Výkoné a univerzální
Hořáky monarch® WM 50 (800 –11.000 kW) - Výkoné a univerzální
PDF • 1.5 MB
Hořáky monarch® WM-G10 ZM-PLN a WM-G20 ZM-PLN
Hořáky monarch® WM-G10 ZM-PLN a WM-G20 ZM-PLN
PDF • 5.2 MB
Hořáky monarch® WM-GS, S10-30 - Pro speciální aplikace
Hořáky monarch® WM-GS, S10-30 - Pro speciální aplikace
PDF • 11.1 MB
Monoblokové hořáky ve vertikálním provedení
Monoblokové hořáky ve vertikálním provedení
PDF • 2.1 MB
Weishaupt monarch® dvoupalivové hořáky
Weishaupt monarch® dvoupalivové hořáky
PDF • 1.3 MB
Plynové hořáky Weishaupt provedení 4LN (se zpětným vedením spalin)
Plynové hořáky Weishaupt provedení 4LN (se zpětným vedením spalin)
PDF • 2.9 MB
Měření a regulace
Měření a regulace
PDF • 1.7 MB

multiflam®

Patentovaná technologie Weishaupt multiflam® umožňuje dosažení obzvláště nízkých emisních hodnot u velkých vytápěcích zařízení.

Nejdůležitější částí je speciální směšovací zařízení, které vytváří vnitřní recirkulaci spalin. Plamen se tím ochladí a je omezena tvorba oxidů dusíku NOx. Dosažitelné hodnoty NOx jsou srovnatelné s hodnotami kompaktních hořáků.

Dobrý poměr cena-výkon: doplňkové příslušenství kotle pro vedení spalin vně spalovací komory je zapotřebí pouze při požadavku na ultra nízké hodnoty NOx .

Optimální spalování: směšovací zařízení rozděluje palivo na různé trysky. Spalování se uskutečňuje jednou primární tryskou a několika koncentricky uspořádanými sekundárními tryskami. Primární plamen zajišťuje v celém regulačním rozsahu stabilní, provozně bezpečné spalování.

Široká mnohostrannost: výkonové spektrum typových řad hořáků Weishaupt v provedení  multiflam® sahá od 100 kW do 23 000 kW.

Digitální technika spalování: nejmodernější technika reguluje přívod paliva a spalovacího vzduchu a garantuje optimální hodnoty spalování.

Dlouhá životnost: v technice hořáků Weishaupt se prokazuje dlouholetá zkušenost a práce na vývoji. Při výrobě jsou použity pouze ty nejlepší materiály.

Aktuální paliva: olejové a dvoupalivové hořáky Weishaupt jsou všeobecně vhodné pro topný olej EL, nízkosirný topný olej EL podle ČSN EN 590  a topný olej EL A Bio 10 podle DIN SPEC 51603-6 s příměsí až 10 % biosložky.

Zpětné vedení spalin

Aktuální výkonová řada hořáků Weishaupt  monarch® typ WM20 až WM50 může splnit i nejpřísnější požadavky v oblasti ochrany životního prostředí použitím verze 4LN. Provedení hořáku 4LN je vybaveno zpětným vedením spalin do sání hořáku. Veškeré ovládací prvky jsou do hořáku plně integrovány.

Zpětné vedení spalin pro plynná paliva: Plynná paliva neobsahují prakticky žádnou síru a spaliny jsou tvořeny především oxidem uhličitým (CO2), vodní párou (H2O) a dusíkem (N2). Při tomto složení nevznikají ve spalinách žádné saze a popílek, který by systém zpětného vedení spalin znečišťoval.

Speciálně vyvinuté míchání: Speciálně vyvinuté míchání v kombinaci s digitálním manažerem spalování  W-FM 200 zabezpečuje vysokou stabilitu plamene a bezpečný provoz.

Přimíchávací jednotka: vyzdvihnout je třeba kompaktní přimíchávací jednotku, která se skládá z čidla teploty a spalinové klapky opatřené krokovacím motorem. Přírubou je připojena přímo na těleso regulace vzduchu a umožňuje již od výrobce kompletní odzkoušení systému. Snižuje výdaje za montáž na místě provozu a zkracuje dobu nutnou k uvedení do provozu

Regulace: Manažer spalování W-FM 200 v provedení ARF je vybaven softwarovým modulem, který reguluje ve všech fázích provozu množství recirkulovaných spalin podle jejich teploty. Proto je možné zajistit bezpečný studený start, vysokou provozní spolehlivost i dodržení velmi nízkých hodnot emisí NOx.

Premix

Technologií Weishaupt Premix dosahujeme hodnot emisí NOx pod hranici 30 mg/kWh.

Princip: Před několika lety se začal u nižších výkonových řad kondenzačních kotlů používat systém prvotního smíchání paliva se vzduchem s následným povrchovým spalováním. Firma Weishaupt tuto metodu rozšířila postupným vývojem i pro oblasti vyšších výkonů. Výsledkem jsou hořáky s Premix technologií (provedení PLN), které dosahují hodnot emisí NOx nižší než 30 mg/kWh.

Nové míchání: Při povrchovém spalování je rozhodující dosažení homogenní směsi plynu a vzduchu. Proto je v hořáku použita zcela nová konstrukce míchání. Principem je samostatný přívod plynu i spalovacího vzduchu, k promíchání obou médií dochází až ve spalovacím tubusu. K homogenímu promíchání dochází tím způsobem, že do plynu proudícího z rozdělovače je přimícháván spalovací vzduch rozvířený pomocí vírníků.

Spalování: Homogenní směs plynu se vzduchem prochází pod tlakem kovovým pletivem tubusu a hoří po celém  jeho povrchu. Tím se tvoří kobercový plamen na povrchu tubusu s teplotou 1200 °C. Tento systém výrazně snižuje tvorbu oxidů dusíku. Proto je reálné dosáhnout i s hořáky středních výkonů hodnot emisí NOx pod 30 mg/kWh.

Univerzální použití: Velkou výhodou tohoto systému spalování je i požadavek na geometrii spalovací komory. Ta může být podstatně menší, než jaká je obvyklá velikost u současných běžně prodávaných kotlů.

Digitální manažer spalování: Také v oblasti regulačního rozsahu jsou hořáky PLN na vysoké úrovni. Elektronický systém regulace poměru plynu a spalovacího vzduch umožňuje ve spojení s manažerem spalování Weishaupt typ W-FM50, W-FM100 W a FM200 regulační rozsah až 1: 7.

Kalkulátor úspor

Weishaupt "kalkulátor úspor hořáku" vypočítá jednoduše potenciální úspory použitím nejnovější technologie spalování.

Kalkulátor úspor hořáku umožní jednoduchý výpočet možného dosažení úspor použitím regulace otáček a O2 regulace u hořáků. Zadáním různých základních údajů a volbou výkonového profilu doporučí kalkulátor hospodárnosti vhodný hořák z výrobního programu hořáků Weishaupt (s digitálním managementem hořáku). Současně vypočítá eventuelní přínos regulace otáček a/nebo O2 regulace. Při výpočtu úspor se vychází z místních, příp. přizpůsobených cen energií.

Podrobný výpočet možných úspor se provádí v přímé součinnosti s poradcem Weishaupt u Vás v místě nebo na pobočce.     

 Domluvte si jednoduše termín s naším odborným poradcem.

Reference

Weishaupt O2 regulace a regulace otáček v Golmu

Pro univerzitu Potsdam v Golmu, která je jedním z předních matematicko-přírodovědných výzkumných center v Německu, není svědomité zacházení se zdroji energie jen holá teorie. Optimalizace a rozšíření vytápěcí centrály s jedním hořákem Weishaupt G50 s O2 regulací a regulací otáček a jedním dvoupalivovým hořákem WM-GL 10 jakož i s regulací více kotlů, poskytuje důkaz v praxi.

Berlin UniPotsdam aussen
Berlin UniPotsdam innen

Teplo Weishaupt v opeře

Kvůli kolísavým poměrům zajišťují konstantní teploty dva hořáky Weishaupt typu WM-G10 v operním domě v Düsseldorfu. Značný výdaj energie, neboť samotný počet přítomných diváků (od 0 při zkoušce až k 1300 při jednom představení) mění masivně požadavky na teplo. Technika M+R reguluje osm teplovzdušných zařízení, která obstarají pro 156 700 m3 ohřátí vzduchu na správnou teplotu návštěvníkům, muzikantům a jejich nástrojům.

Neuss Rheinoper aussen
Neuss Rheinoper innen

Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?