Modul komunikace Weishaupt

Velké hořáky Weishaupt s digitální technikou mohou být zapojeny pomocí různých rozhraní do všech myslitelných systémů techniky budov.

Popis

Modul komunikace W-FM COM
Modul komunikace W-FM COM umožňuje vzdálený přístup k procesním hodnotám parametrů hořáku s managerem hořáku W-FM 50, W-FM 54, W-FM 100 nebo W-FM 200.

Připojení k síti: modul komunikace W-FM COM lze spojit s internetem pomocí přenosu GSM/GPRS (se SIM-kartou) nebo pomocí ethernet/LAN. Přístup uskutečňuje přes poskytovatele nebo pevně zadanou IP nebo přes Web Portal. Pomocí Modbus může být připojen jeden nebo více hořáků.

Sledování a nastavení: hodnoty výkonu, teploty kotle, hodnoty O2, žádané hodnoty, provozní stavy, historie poruch atd. lze vyčíst příp. změnit.

Zápis údajů zařízení: W-FM COM umožňuje periodické záznamy hodnot regulace. Zaznamenané hodnoty mohou být vyvolány pomocí e-mailu. Dále mohou být překročené příp. podkročené mezní hodnoty a event. závady, které se vyskytly, nahlášeny e-mailem nebo SMS zprávou.

Multifunkční: přístroj je vybaven digitálním vstupem a výstupem. Pomocí přídavného modulu je možné modul rozšířit o další vstupy a výstupy.

Multi jazykové: různá jazyková nastavení usnadňují použití ve světě.

Bezpečnost: přístup k W-FM COM je chráněn heslem. Možnosti nastavení různých stupňů oprávnění uživetelů zvyšuje bezpečnost.

Platforma volného přístupu: základní software pro web umožňuje zobrazení a obsluhu pomocí nejrůznějšího hardware a provozních systémů - tabletu, smartphone, PC příp. iOS, Android, Windows, Linux atd.

Prospekty

W-FM COM
W-FM COM
PDF • 4.2 MB

Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?