tschechien cs Produkty Tepelná technika Plynové kondenzační systémy Plynové kondenzační kotle Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45 až 60 kW)

Plynové kondenzační kotle Weishaupt Thermo Condens WTC-GW (45 až 60 kW)

Sdružená energie k vytápění rodinných domů s jedním a více byty, provozních a průmyslových budov se vyznačuje flexibilními možnostmi použití a velmi tichým provozem.

Popis

Weishaupt Thermo Condens WTC-GW Mobilní obslužná jednotka na kotli nebo v obytné místnosti Osvědčená konstrukce, nejlepší materiály

Plynové kondenzační systémy Weishaupt využívají téměř celý energetický obsah paliva a přeměňují jej efektivně na teplo. Energii, která se u starších systémů vytápění ztrácela ve spalinách, kondenzační kotel využívá a zvyšuje tím normovaný stupeň využití ve srovnání s nízkoteplotními systémy z hodnoty pod 100 na téměř 110 procent.

Nástěnné kondenzační kotle: Montáž na stěnu šetří místo a může se provést kdekoliv v domě. Pomocí mnoha komponent pro odvod spalin lze zařízení uspořádat flexibilně, např. v půdním prostoru se speciálním odvodem spalin bez klasického komína.

Velký výkonový rozsah: zařízení přizpůsobí plynule Vaši potřebu výkonu stávajícím požadavkům na teplo. Pro rodinný dům umožňuje instalaci od nejnižších velikostí (45 kW) až po celkové zapojení (v kaskádě) až čtyř kotlů každý se 60 kW. Pro větší objekty existuje stacionární plynový kondenzační kotel WTC-GB  s výkonem až k 1200 kW (v kaskádě).

Velmi dobré využití energie: modulace výkonu, O2 regulace a výměník tepla z legované slitiny hliník/hořčík - všechny konstrukční díly jsou připraveny na úsporu energie. Normovaný stupeň využití odpovídá 110% vztaženo na výhřevnost a 99,1% vztaženo na spalné teplo. Tím jsou dosaženy fyzikální hranice. Navíc je s energeticky úsporným čerpadlem snížena spotřeba energie.

Tichý provoz: modulovaným přizpůsobením počtu otáček ventilátoru je hluk za provozu sotva slyšitelný.

Příkladné emisní hodnoty: minimální spotřeba značí u systémů Weishaupt také minimální emise. Sériově integrovaná SCOT-Technik (O2 regulace) se stará o konstantně vysoké využití energie a minimální emise škodlivin – také při změně kvality plynu např. v letních nebo zimních měsících.

Různé druhy plynu: spolehlivý provoz je možný se zemním plynem, zkapalněným propan/butanem a povolenými bioplyny (v kvalitě zemního plynu).

Snadná obsluha: obsluha a nastavení Weishaupt Thermo Condens systémů se provádí pomocí mobilní obslužné jednotky na zařízení nebo v obytné místnosti. Dálková obsluha a kontrola (např. přes internet) jsou možné přes volitelný Weishaupt modul komunikace WCM-COM.

Dlouhá životnost: kondenzační systémy Weishaupt v sobě slučují dlouholeté zkušenosti a práce na vývoji. Při výrobě jsou použity jen ty nejlepší materiály.

Systémová technika: Weishaupt nabízí rozsáhlé množství příslušenství. Od spalinových systémů přes ohřívače pitné vody, hydraulická komponenty, regulace až po solární kolektory k ohřevu pitné vody nebo podporu vytápění. Vše je z jedné ruky a je optimálně mezi sebou vyladěno.

Energetická účinnost

Toto označení známé z chladniček, praček a televizorů existuje nyní také pro techniku vytápění. Jednotlivé komponenty, stejně jako kompletní topná zařízení jsou označeny štítky energetické účinnosti.

Úvaha: označení vychází ze směrnic Evropské unie (EU) a má dát spotřebitelům podklad pro srovnání a tím také pomůcku pro orientaci při nákupu systému vytápění. Stanovenými výpočetními metodami poskytuje komise EU jednotné a standardizované postupy.

Produktový štítek: každý systém vytápění dostane takzvaný produktový štítek. V něm je uvedena energetická účinnost pro vytápění a případně také pro přípravu teplé vody. Podle systému vytápění mohou být uvedeny ještě další hodnoty jako např. hladina akustického výkonu.

Společný štítek: je-li použit kompletní systém, např. systém vytápění s regulátorem a zásobníkem pitné vody, prokazuje společný štítek energetickou účinnost celého systému. Toto je obvykle lepší, neboť všechny komponenty jsou navzájem přizpůsobeny a je také počítáno s rozšířením např. o solární kolektory.

Užitek: štítky ukazují energetickou účinnost podle určitých standardů. Toto nemusí převládat v privátním rozpočtu. Energetickou účinnost a spotřebu systému vytápění ovlivňuje mnoho faktorů: jaké teplo má být v domě? Kolik teplé vody se spotřebuje? Je k dispozici podlahové vytápění? Rozhodnutí o nákupu by tedy nemělo být uskutečněno jen na základě štítku energetické účinnosti.

downloaderp

Prospekty

Plynové kondenzační kotle Weishaupt Thermo Condens do 240 kW
Plynové kondenzační kotle Weishaupt Thermo Condens do 240 kW
PDF • 2.3 MB

Návody k montáži a obsluze

Plynový kondenzační kotel WTC 45-A a WTC 60-A
Plynový kondenzační kotel WTC 45-A a WTC 60-A
PDF • 5.0 MB

Ohřívače pitné vody

Weishaupt Aqua Standard WAS 150-500

Ohřívač pitné vody existuje v pěti velikostech, takže lze vybrat pro každý účel použití přesně odpovídající kapacitu. Velikost navrženého výměníku tepla umožňuje rychlý ohřev, izolace z PU pěny udržuje dlouhodobě teplotu na konstantní hladině. Pomáhá takto šetřit energii. (Třída energetické účinnosti: B, WAS 500: C)

Weishaupt WAS 150-500 Eco

Provedení „Eco“ se u zásobníků energie vyznačuje zvýšenou energetickou účinností: pro snížení tepelných ztrát zásobníku je použita kompozitní izolace složená z polyuretanové pěny a vakuových izolačních panelů. (Třída energetické účinnosti: A)

WAS 200

Weishaupt Aqua Tower WAT 140

Při umístění v úzkém prostoru např. ve sklepě může pomoci štíhlý Weishaupt Aqua Tower. Svojí kapacitou 140 litrů zcela dostačuje ve spojení s vysoce výkonným výměníkem tepla pro potřebu dvou až čtyř domácností. Nezanedbatelným aspektem je design – Aqua Tower představuje s každým kotlem nebo zařízením Weishaupt elegantní řešení. (Třída energetické účinnosti: B)

Weishaupt WAS 140 Tower-Eco

Provedení „Eco“ se u zásobníků energie vyznačuje zvýšenou energetickou účinností: pro snížení tepelných ztrát zásobníku je použita kompozitní izolace složená z polyuretanové pěny a vakuových izolačních panelů. (Třída energetické účinnosti: A)

WAT 140

Weishaupt zásobník energie WES-A 660/910, provedení C

Weishaupt zásobník energie WES organizuje a rozděluje produkované teplo z rozdílných zdrojů energie (systémy plynových kondenzačních kotlů, tepelná čerpadla, solární kolektory, kotle na pevná paliva nebo krby) s příkladnou hospodárností. Navrch k tomu je pomocí parního vstřikovače zajištěno, že uvnitř zásobníku zůstává trvale ideální teplotní vrstvení.  Také odběr tepla se uskutečňuje podle ekonomického principu, energie získaná ze slunce se využívá přednostně.  

WES 660 A-C

Weishaupt Aqua Sol WASol 310 - 510

To je bivalentní zásobník k solárnímu ohřevu pitné vody. Bivalentní znamená, že jsou k dispozici dva výměníky tepla pro přípravu teplé vody. Dolní výměník je propojen se solárním okruhem, horní se systémem vytápění. V případě, že nedostačuje solární teplo, automaticky se zapojí na systém vytápění. Odstupňování výkonu ve třech stupních dovoluje precizní návrh pro optimální tepelný komfort při minimální spotřebě energie. (Třída energetické účinnosti: B, WASol 510: C)

Weishaupt WAS 310-510 Sol / Eco

Provedení „Eco“ se u zásobníků energie vyznačuje zvýšenou energetickou účinností: pro snížení tepelných ztrát zásobníku je použita kompozitní izolace složená z polyuretanové pěny a vakuových izolačních panelů. (Třída energetické účinnosti: A)

WASol 310 410

Reference

Lékařský dům ve Schwendi

Energeticky úsporná vytápěcí technika spárovaná s nejmodernější technikou budov se nachází v lékařském domě ve Schwendi. Šest nástěnných plynových kondenzačních kotlů v kaskádě s podporou celkem 46 m2 solárních kolektorů napájí čtyři zásobníky energie typu WES 910. Neuberger technika ovládání budov ovládá a hlídá celý systém. Skutečná ukázka ve věci energetické účinnosti.

Schwendi Aerztehaus aussen
Schwendi Aerztehaus innen

Základní škola v Oberhermsdorf

Oberhermsdorf je místní část Wilsdruff nedaleko Drážďan. Ve dvou vzájemně propojených základních školách se připravuje až 250 žáků ke studiu na střední školy. S modernizací se nainstalovaly čtyři stacionární plynové kondenzační kotle WTC-GW do budovy, jejíž nejstarší část pochází z roku 1890. Zapojením zařízení do kaskády lze poskytnout spolehlivě a bezpečně až 240 kW tepelného výkonu, který nezatěžuje životní prostředí a kterým se vytápí nejen školní budovy hrubé plochy 2 900 m2, nýbrž také sousední sportovní hala s 500 m2 základní plochy.

Dresden Grundschule aussen
Dresden Grundschule innen

Pasívní stavba s technikou Weishaupt

Věděli jste vlastně, že světově ojedinělá sportovní hala se nachází v Laatzen? První v Evropě jako standard pasívní budovy postavená sportovní hala se třemi poli. Solární kolektory Weishaupt s celkovou plochou 23 m2 podporují jeden plynový kondenzační kotel WTC 60-A a ukládají energii do zásobníku energie obsahu asi 900 litrů. Komplet řídí regulace Weishaupt a automatika ovládání budov Neuberger.  Hannover Passivhaushalle aussen
Hannover Passivhaushalle innen

Potřebujete radu od odborníků firmy Weishaupt?