Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Emise

Znečišťující látky  škodlivé pro životní prostředí, které jsou díky důslednému vývoji v hořákové technice - společnost Weishaupt je světovým lídrem na trhu hořáků - sníženy na minimum. Zejména emise oxidů dusíku (jedna z příčin kyselých dešťů) byly v posledních letech drasticky sníženy.

Up