Please select a page template in page properties.

Plynový hořák v provedení LowNOx 4LN s recirkulací spalin (až 23.000 kW)

Současná řada plynových hořáků Weishaupt monarch® WM i průmyslových hořáků WKmono a WK v provedení LowNOx 4LN splňují nejpřísnější celosvětové požadavky na životní prostředí.

Provedení hořáků 4LN zahrnuje systém recirkulace spalin, přičemž jsou do hořáku integrovány komponenty regulace. Speciální směšovací zařízení a digitální management spalování se starají o to, aby zůstaly zachovány osvědčené přednosti, jako je spolehlivé zapalování, vysoká stabilita plamene a bezpečné provozní chování.

Recirkulace spalin (ARF) způsobuje redukci podílu kyslíku na m3 vzduchu, zvýšení rychlosti proudění vzduchu, kratší prodlevu spalin v horkých reakčních zónách a rovněž pokles teploty plamene.

To vše vede ve výsledku k poklesu emisí NOx. Rozhodující při recirkulaci spalin je přesné dávkování množství spalin.
K tomu je nejlépe vybaven digitální manažer spalování Weishaupt W-FM 200. S dvěma přídavnými součástmi - čidlem teploty spalin a spalinovou klapkou - je softwarově řízen hmotnostní tok spalin, který je v každém provozním stavu přesně regulován.

Pro volbu recirkulace spalin je rozhodující teplota spalin. Ta ovlivňuje měrnou hmotnost (hustotu) spalin a tím požadovaný hmotnostní tok. Pro stabilní provozní poměry hořáku a trvalé nízké hodnoty NOx se teplota spalin měří kontinuálně. Výsledek je automaticky využíván pro řízení nastavení spalinové klapky, které umožňuje software manažeru spalování W-FM 200.

Up