Please select a page template in page properties.

Udržitelné teplo. S obnovitelnými energiemi.

Tepelná čerpadla přeměňují tepelnou energii uloženou v prostředí na teplo místo spalování plynu nebo oleje. Jako zdroje tepla slouží vzduch, země a voda. Solární tepelná energie je vhodná pro ohřev pitné vody a podporu vytápění - dokonalý regenerativní doplněk jak pro tepelná čerpadla, tak pro kondenzační systémy.

Úsporné a šetrné k životnímu prostředí: Regenerativní vytápění.

Tepelná čerpadla. Úsporné, účinné, tiché.

Tepelná čerpadla Weishaupt patří mezi nejúčinnější a nejtišší tepelná čerpadla na trhu. Ať už se teplo získává ze vzduchu, půdy nebo podzemní vody - vždy můžete předpokládat, že váš systém bude fungovat hospodárně a naprosto spolehlivě.

Výhody produktu

 • Udržitelné získávání tepla ze země, vody nebo vzduchu
 • Efektivní a hospodárné
 • Tichý provoz

Tepelné čerpadlo. Krátké vysvětlení.

Tepelné čerpadlo odebírá energii z okolního prostředí - ze vzduchu, ze země nebo z podzemní vody - prostřednictvím výměníku tepla a předává ji chladivu v chladicím okruhu. V důsledku toho se chladivo zahřívá a vypařuje, proto se tento výměník tepla nazývá výparník (1). Ve vypařeném stavu se tlak chladiva zvyšuje, tj. stlačuje se pomocí elektrické energie prostřednictvím kompresoru (2). Tím se chladivo opět zahřeje. Chladivo předává toto teplo do topného okruhu prostřednictvím výměníku tepla. Tento výměník tepla se nazývá kondenzátor (3), protože se hlavní část předané energie získává kondenzací. Nyní se kapalné, chladnější a stále natlakované chladivo opět rozpíná přes expanzní ventil (4) a přivádí se na stranu tepelného čerpadla pohlcující teplo. Tím se chladicí cyklus uzavře a začne znovu.

Solární systémy. Využijte sílu slunce.

Solární kolektory od společnosti Weishaupt jsou ideální pro doplnění kondenzačních systémů a tepelných čerpadel. Kolektory jsou robustní a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou vhodné jak pro ohřev pitné vody, tak k podpoře dodávky tepla. V kombinaci se zařízením pro vytápění nebo ohřev pitné vody lze ušetřit až 30 % roční spotřeby paliva.

Výhody produktu

 • Využití slunce jako zdroje bezplatné energie
 • Převzetí ohřevu pitné vody a podpora vytápění
 • Robustní a odolné proti povětrnostním vlivům

Tepelná čerpadla. Úsporné, účinné, tiché.

Tepelná čerpadla Weishaupt patří mezi nejúčinnější a nejtišší tepelná čerpadla na trhu. Ať už se teplo získává ze vzduchu, půdy nebo podzemní vody - vždy můžete předpokládat, že váš systém bude fungovat hospodárně a naprosto spolehlivě.

Výhody produktu

 • Udržitelné získávání tepla ze země, vody nebo vzduchu
 • Efektivní a hospodárné
 • Tichý provoz

Tepelné čerpadlo. Krátké vysvětlení.

Tepelné čerpadlo odebírá energii z okolního prostředí - ze vzduchu, ze země nebo z podzemní vody - prostřednictvím výměníku tepla a předává ji chladivu v chladicím okruhu. V důsledku toho se chladivo zahřívá a vypařuje, proto se tento výměník tepla nazývá výparník (1). Ve vypařeném stavu se tlak chladiva zvyšuje, tj. stlačuje se pomocí elektrické energie prostřednictvím kompresoru (2). Tím se chladivo opět zahřeje. Chladivo předává toto teplo do topného okruhu prostřednictvím výměníku tepla. Tento výměník tepla se nazývá kondenzátor (3), protože se hlavní část předané energie získává kondenzací. Nyní se kapalné, chladnější a stále natlakované chladivo opět rozpíná přes expanzní ventil (4) a přivádí se na stranu tepelného čerpadla pohlcující teplo. Tím se chladicí cyklus uzavře a začne znovu.

Solární systémy. Využijte sílu slunce.

Solární kolektory od společnosti Weishaupt jsou ideální pro doplnění kondenzačních systémů a tepelných čerpadel. Kolektory jsou robustní a odolné proti povětrnostním vlivům. Jsou vhodné jak pro ohřev pitné vody, tak k podpoře dodávky tepla. V kombinaci se zařízením pro vytápění nebo ohřev pitné vody lze ušetřit až 30 % roční spotřeby paliva.

Výhody produktu

 • Využití slunce jako zdroje bezplatné energie
 • Převzetí ohřevu pitné vody a podpora vytápění
 • Robustní a odolné proti povětrnostním vlivům
Up