Please select a page template in page properties.

Ochrana dat

Informace o ochraně údajů pro smluvní partnery a informace o ochraně údajů pro zaměstnance a uchazeče nabízíme jako soubory PDF ke stažení:

Následující část se týká webových stránek.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Max Weishaupt GmbH - webové stránky

Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost a o naše produkty. Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležitá. Vezměte prosím na vědomí následující informace.

1 Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a za jakým účelem

1.1 Informativní využívání webových stránek

Rozsah zpracování.
Pokud naše webové stránky používáte pouze pro informační účely, tj. pokud nám neposkytnete žádné další informace, ale pouze načítáte a čtete obsah, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč přenese na náš server. Když navštívíte náš web, jsou to následující údaje: IP adresa, datum a čas, časové pásmo vůči greenwichskému střednímu času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu / stavový kód HTTP, množství přenesených dat, webové stránky, ze kterých požadavek pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Účel a právní základ.
Zpracování slouží k tomu, aby byl technicky umožněn přístup na web, a aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost. Právním základem zpracování je ochrana našich oprávněných zájmů. V právě uvedeném účelu je také náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

Doba uložení.
Údaje budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem poskytování webových stránek se jedná o případ, kdy příslušná relace skončila. IP adresy uchováváme po dobu sedmi dnů, abychom mohli vysledovat zneužití.

1.2 Stahování materiálů (příručky, informační brožury atd.)

Chcete-li si z našich stránek stáhnout příručky, informační brožury nebo jiný obsah, použije se odpovídajícím způsobem část 1.1.

1.3 Kontakt / objednání informačního materiálu

Rozsah zpracování.
Na našem webu Vám nabízíme formuláře, pomocí kterých nás můžete elektronicky kontaktovat, objednat informační materiály nebo požádat o bezplatné poradenství. V tomto případě nám budou data, zadaná ve vstupní masce, přenesena a zpracována. Jsou to: společnost, titul, jméno, příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, e-mailová adresa, směrové číslo, telefon, informace o tepelné technice, která vás zajímá, a pole, do kterého můžete přidávat komentáře. V případě požadavku na konzultaci je místo zájmu o topnou techniku požadováno sériové číslo vašeho systému Weishaupt. Následující pole jsou povinná: Příjmení / jméno, ulice / PSČ / město, e-mailová adresa. Pokud je zpráva odeslána prostřednictvím kontaktního formuláře, budou další údaje zpracovány v souladu s částí 1.1. Samozřejmě s námi můžete také komunikovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V takovém případě budou osobní údaje přenášené prostřednictvím e-mailu zpracovány. K vašim údajům mají přístup pouze odpovědné osoby ve skupině Weishaupt a jejich zástupci (autorizovaní prodejci).

Účel a právní základ.
Údaje budou zpracovány pouze za účelem umožnění zpracování vašeho požadavku v rámci skupiny Weishaupt a jejími zástupci (autorizovanými prodejci). Údaje, které nám byly předány jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu. Náš oprávněný zájem na zpracování údajů spočívá ve výše uvedeném účelu. Váš požadavek může být zpracován také na základě zahájení nebo realizace smluvního vztahu.

Doba uložení.
Údaje uvedené v tomto pododdílu budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To je případ, kdy je příslušný proces dokončen. Proces je u konce, např. zodpovězením vašich otázek.

1.4 Kalkulátor ročních pracovních čísel

Rozsah zpracování.
Na našem webu Vám nabízíme formulář, pomocí kterého můžete vypočítat takzvané roční pracovní číslo. Tuto aplikaci poskytuje Německá asociace tepelných čerpadel (BWP). V tomto případě jsou data zadaná ve vstupní masce přenesena do BWP a tam zpracována. Jsou to: Název, PSČ, město, ulice, číslo domu, mezní teplota vytápění, teplota přívodu a zpátečky, zdroj tepla, provozní režim, teplá voda (podíl:% z celkové potřeby tepla) a výrobce. Pole označená hvězdičkou jsou povinná. Pokud je zpráva odeslána prostřednictvím kontaktního formuláře, budou zpracovány následující dodatečné údaje: IP adresa uživatele, datum a čas.
V případě potřeby mohou být data přenesena přímo do webové služby Bafa.

Účel a právní základ.
Údaje se používají výhradně k výpočtu ročních pracovních čísel. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem. Oprávněným zájmem je zde nepřímá podpora pr

Jsme rádi, že navštěvujete naše webové stránky, a děkujeme vám za váš zájem o naši společnost a o naše produkty. Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek je pro nás důležitá. Vezměte prosím na vědomí následující informace.

Doba uložení.
Údaje uvedené v tomto pododdílu budou smazány, jakmile již nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To je případ, kdy byl proveden výpočet a webový stránka byla poté zavřena.

1.5 Soubory cookies

Rozsah zpracování.
Naše webové stránky používají pouze technicky nezbytné soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy internetovým prohlížečem ve vašem počítači. Tento soubor cookie obsahuje řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci vašeho prohlížeče při návštěvě webových stránek. Některé prvky našeho webu vyžadují, aby bylo možné volající prohlížeč identifikovat pro změnu stránek. Například musíme být schopni zaznamenat, zda jste souhlasili s našimi podmínkami použití před stažením určitého obsahu z naší databáze. V cookies jsou ukládány a přenášeny následující údaje: jazykové nastavení, přijetí podmínek používání.

Účel a právní základ.
Soubory cookies používáme k tomu, abychom umožnili používání určitých funkcí našich webových stránek. Soubory cookies se nastavují - jelikož se jedná o technicky nezbytné soubory - na základě našeho oprávněného zájmu. Náš oprávněný zájem spočívá v popsaném účelu.

Doba uložení.
SouborPy cookies se ukládají do vašeho počítače. Dobu uložení můžete vidět v přehledu v nastavení cookies vašeho prohlížeče. Změnou nastavení ve vašem prohlížeči můžete zabránit nebo omezit

 

2 Dotčená práva

Vaše práva jakožto dotčených jsou námi komplexně zaručena. V následujícím textu stručně vysvětlíme, o která práva se jedná:

2.1 Nesouhlas s reklamou

Proti použití vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoli s účinkem do budoucna vznést námitky.

2.2 Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

2.3 Další práva

Pokud o vás zpracováváme osobní údaje, máte podle příslušných zákonných požadavků právo na

• informace, opravu nebo smazání, jakož i
• na omezení zpracování, námitky proti zpracování a přenositelnosti údajů.

Máte také právo stěžovat si u dozorového úřadu na ochranu údajů ohledně zpracování vašich osobních údajů.

3 Zabezpečení

Pokud nám zasíláte osobní údaje, nabízíme vám možnost šifrovaného přenosu informací. Toto šifrování chrání důvěrnost výměny dat mezi vámi a naším webovým serverem a pomáhá předcházet zneužití dat, např. zabránit odposlechu. Jako šifrovací technologii používáme TLS (Transport Layer Security). To je uznávaná a široce používaná technika.

4 Kontakt

Zodpovědný ve smyslu nařízení ochrany osobních údajů je:

WEISHAUPT s.r.o.
Strašnická 3177/1c
102 00 Praha 10
E-Mail: weishaupt@weishauptcz.cz
Telefon: +420 272 652 142
Internet: www.weishauptcz.cz
Máte-li jakékoli konkrétní dotazy týkající se ochrany údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
E-mail: datenschutzbeauftragter@weishaupt.de
Vaše dotazy okamžitě zpracujeme a sdělíme Vám, jaká opatření jsme přijali.

Up