Please select a page template in page properties.

Weishaupt: Příběh úspěchu. Od roku 1932.

Po roce 1800

Na začátku 19. století začal Joseph Anton Weishaupt ve městě Schwendi vyrábět měchy. Ve „Zpráva pro vrchní úřad Biberach“ z roku 1842 se uvádí, že vyrábí „[...] všechny druhy měchů pro kováře s kladivy, kopyty a zbraněmi, obecně pro každého hasiče, které jsou výborně použitelné a dobře vyrobené [...] Dobrá kvalita a užitečnost jsou vždy uznávány. -  Weishauptovy měchy se doporučují samy.“ A jsou také v následujících desetiletích dobře prodejné.

1900

Kolem roku 1900 patří „Továrna na měchy Schwendi“ Franzovi Weishauptovi seniorovi, otci Maxe Weishaupta a mladšímu bratrovi Franzovi. Sortiment zahrnuje dmýchací zařízení - také měchy pro církevní varhany - stejně jako měchy pro polní kováře a zámečníky, kovárny, strojírny a opravny.

1932

V roce 1932, uprostřed globální hospodářské krize, založil Max Weishaupt, narozený 31. října 1908 ve Schwendi, svoji společnost se jménem „Max Weishaupt, Maschinenfabrik, Schwendi“. „Čím horší doba, tím více se musíte hýbat“: Pod tímto mottem začíná zakladatel společnosti vyrábět měchy a polní kovárny.

Od roku 1936 se situace objednávek výrazně zlepšuje. Továrna mohly být rozšířena o kanceláře, čímž se vytvořil větší prostor pro výrobu.

1938

V roce 1938 se Max Weishaupt oženil se Sofie Kiesle, dcerou kadeřnického mistra. Následující rok se narodil nejstarší syn Siegfried, v roce 1941 syn Herbert a v roce 1949 syn Maxmilián. Fotografie nahoře je z roku 1953.

Továrna přežila druhou světovou válku beze škod. Francouzská vojenská vláda však v následujících letech nařídila v oblasti Württemberg a Hohenzollern demontáž několika tisíc strojů pro reparaci. U Max Weishaupt by zkonfiskován velký soustruh. Po měnové reformě 20. července 1948 se situace pomalu zlepšovala. Díky kupní síle nové německé marky se mohly znovu pořídit suroviny pro výrobu. Weishaupt nyní také vyrábí elektromotory. Začátkem byly opravy elektromotorů v poválečném období.

1950

Od roku 1950 dodává společnost Weishaupt chladicí ventilátory pro skútry „Maico Mobil“, které se velmi dobře prodávají. Spolupráce končí v roce 1955. Weishaupt se soustřeďuje zcela na spalovací techniku.

Rozhodující setkání v roce 1951: V červenci se Max Weishaupt poprvé setkává se Švýcarem Jakobem Meierem. Důvodem pro navázání kontaktu byl úmysl Maxe Weishaupta prodávat elektromotory. Nakonec bylo vše jinak: Spolková republika Německo udělila Jakobovi Meierovi pod číslem 920976 patent na vynález olejového hořáku a Meier hledá německou společnost, která by v licenci tento hořák pod názvem „Monarch“ vyráběla.

1952

Licenční smlouvu na olejový hořák „Monarch“ podepsali Max Weishaupt a Jakob Meier 6. června - „po dlouhých a obtížných vyjednáváních a korespondenci“, jak píše Max Weishaupt. Od této chvíle může společnost prodávat hořák po celém světě, s výjimkou Švýcarska. První hořák je instalován pod vedením Raymonda Bärtschiho, švýcarského specialisty na hořáky. Radí společnosti v technických otázkách.

Budovy společnosti se ukázaly být příliš malé. Díky státní rozvojové pomoci ve výši 40 000 marek byl Max Weishaupt schopen rozšířit podnikání. Za hostincem „Zum Hirschen“, ve kterém se nyní nachází radnice, koupil za 5 000 marek stavební pozemek a staví na ulici Gutenzellerstraße 2 novou dílnu. Ale již když jsou nové budovy hotové, nestačí rychlému nárůstu výroby. Reklamní brožura poskytuje pohled na práci výrobní haly.

1953

První zastoupení společnosti z Horního Švábska je přiděleno Aloisovi Steimerovi v Augsburgu. V roce 1954 následoval Hans Niclas ve Wissen an der Sieg a v roce 1956 Hans Bongartz v Lübbecke. Svou firmu rychle rozšiřuje do jednoho z největších obchodních zastoupení.

1954

Vynálezce hořáku Monarch, Jakob Meier, 28. ledna zcela neočekávaně zemřel. Tato událost vyžaduje novou dohodu o Monarchu s vdovou po výrobci. Je podepsána 1. února 1955.


Sortiment společnosti je různorodý: elektrické šroubové ventilátory (od 214 marek), měchy do varhan (od 175 marek), elektromotory (od 113 marek) a vysokotlaké ventilátory (od 305 marek) jsou součástí výroby stejně jako „plně automatické zařízení pro spalování oleje Monarch“, nabízené za 2080 marek.

1955

Prodejní síť se rychle rozšiřuje: pouhý rok po založení prvního zastoupení bylo přidáno dalších 14.

Také v zahraničí je nyní společnost přítomna: v Nizozemsku, kde Ton Harmsen zakládá společnost „Monarch Nizozemsko“ - Harmsen se stává blízkým přítelem rodiny Weishaupt - a v Portugalsku se zastoupením Rost & Janus rodiny Burmesterů.

1956

Export do zahraničí je profesionálně připraven: brožury v angličtině a portugalštině představují výhody olejového vytápění  Weishaupt v místním jazyce a umožňují zástupcům přesvědčivé vystupování.

Ve Friedrichshafenu nyní zastupuje produkty Weishaupt Raymond Bärtschi. Spalování oleje nyní doplňují rozvaděče. Topenářům ulehčují instalaci a zákazníkům provoz nového topení: mohou jej pohodlně a hospodárně ovládat.

1957

K 25. výročí je společnost s 200 zaměstnanci již největší průmyslovou společností v Rot-Tales. U příležitosti jubilea je také slavnostně otevřen nový závod v areálu Bruckmähder: nová tovární hala a velká administrativní budova. Weishaupt tak našel své současné sídlo. Pro zlepšení pracovní atmosféry uspořádá Max Weishaupt podnikový výlet do Allgäu.

O instalaci a údržbu produktů se v Německu stará 20 zastoupení a četná servisní střediska s více než stovkou vozidel. Jak důležitý je servis pro šéfa firmy, je patrné z důvěrného dopisu zákazníkům. V něm prosí „dejte mi prosím vědět, zda jste spokojeni s údržbou vašich zařízeních naším zástupcem. Smím Vás poprosit, že pokud tomu tak není, abyste mně bez obalu informovali.“

1958

Olejové hořáky Weishaupt pracují u císařského dvora v Teheránu, na anglických ministerstvech letectví a práce, na ruských lodích a u mnoha tuzemských i zahraničních zákazníků. „Olejové hořáky Monarch dobývají Evropu“ je slogan nejprodávanějšího olejového topení v Německu. Podle výkonu stojí včetně ovládací skříňky od 1621 do 5859 marek.

1959

Na začátku roku již není podnik společnost s fyzickou osobou, nábrž společnost s ručením omezeným. Nový název je: „Max Weishaupt Schwendi GmbH“. Zakladatel společnosti navíc přibírá svou „dlouholetou věrnou životní partnerku, Sofie Weishaupt, jako společnici“, jak píše svým obchodním partnerům.

Cirkulační čerpadlo „Cuenod“, které od jara Weishaupt vyrábí na základě licence švýcarské společnosti Atelier de Charmilles, nabízí díky sofistikované technologii větší komfort. Zatímco dříve musela ohřátou vodu v topném okruhu uvádět do oběhu samotíže, nyní to spolehlivě provádí čerpadlo.

1960

„Jedno kompletní olejové topení“ včetně 3 000 litrů topného oleje je první cenou v cenové hádance, kterou Weishaupt zveřejnil v červencovém čísle časopisu „Das Haus“ - první krok v reklamě pro koncového zákazníka.

Nové kino „Kleine Bühne“ je atrakcí ve Schwendi. Je zřízeno na místě bývalé tovární budovy na Gutenzellerstraße. Max Weishaupt chce svým zaměstnancům a obyvatelům obce nabídnout více zábavy. 2. září je premiéra filmu „A lesy zpívají navždy“ s Gertem Fröbem. 

1961

„Vážený vedoucí střediska“: Takto začíná dopis od Maxe Weishaupt vedoucím silám společnosti. Důvod: Společnost se v posledních několika letech rozrostla tak rychle, že je nezbytná nová struktura provozního účetnictví. Jedním z cílů je: krátkodobý měsíční výkaz o hospodaření.

Pouhé tři roky po přestěhování do nové hlavní budovy je nutné ji rozšířit. Weishaupt zaměstnává přibližně 400 pracovníků; požadavky na prodej, účetnictví a personální řízení lze splnit pouze pomocí stálého růstu zaměstnanců.

1962

Údaje k 30. výročí firmy dokumentují působivý rozvoj, zejména od zahájení výroby hořáků v roce 1952. Za pouhých sedm let se prodej zvýšil šestinásobně, v roce 1961 činil 30 milionů marek. Ve společnosti Weishaupt nyní pracuje 500 zaměstnanců. 25 procent všech olejových hořáků prodávaných v Německu pochází ze Schwendi. Společnost je zastoupena ve 13 zemích a počet poboček, zastoupení a servisních středisek se v Německu zvýšil na 60. Trefný nadpis „Deutschen Volksblattes“ k jubileu: „Od dílny ke světové firmě.“

Technologický průkopník Weishaupt vsadil včas na zpracování dat. Na začátku jsou to mechanické stroje pro zpracování děrovacích karet, které znamenají začátek nové éry. 

1963

Jednoduché, zmenšené a elegantní: Se začátkem spolupráce s legendární Ulmskou univerzitou pro design (hfg) se designový jazyk školy dostává do designu společnosti. Univerzita formuje výrobky i dnes. Nový veletržní stánek, který navrhli Hans Gugelot a Hans Sukopp z Ulmského institutu pro produktový design a který byl prvně instalován ve Frankfurtu, stejně jako hořáky W1 a WG1, jsou prvními převratnými výsledky.

Nové palivo, nový hořák: Weishaupt začíná novou éru s plynovým hořákem WG1. Je výsledkem rozsáhlého výzkumu a ukazuje pozoruhodnou předvídavost Maxe Weishaupt: včas rozpoznal význam zemního plynu, a je proto daleko před ostatními konkurenty. 

1964

Schvalovací oznámení od Německé asociace odborníků na plyn a vodu, zkráceně DVGW, dokumentuje, že nové plynové hořáky Weishaupt jsou technicky bezproblémové. Po WG1,  atmosférickém hořáku, je WG2, plynový přetlakový hořák,  již druhý model na trhu. Testy provedl TÜV Bayern.

S olejovým hořákem W1 je založena nová generace hořáků - formálně, technicky a s ohledem na jednoduchost servisu. Vývoj, který dodnes zůstává jedním z pilířů produktové řady Weishaupt. Poprvé je hořák vybaven vícepólovou elektrickou zástrčkou, což značně usnadňuje instalaci - a tím dalece předběhl svou dobu.

1965

Velká poptávka po hořácích W1 vyžaduje rozšíření výrobní plochy. Je postavena další nová budova o rozloze 6 500 metrů čtverečních, čímž bude pro výrobu hořáků připravena plocha 22 000 metrů čtverečních.

Na veletrhu v Lipsku jsou na programu rozhovory s vedoucími pracovníky velkých společností z východního bloku. Hořák  W1 a ovládací skříň WS1 jsou za svůj technický  standard oceněny zlatou medailí.

1966

Další inovace pochází z ateliéru Müller-Brockmann: první brožura pro koncové zákazníky. Brožura „Weishaupt - teplo, spokojenost, hospodárnost“ představuje sortiment produktů a jejich různé možnosti použití.

Pobočka institutu výzkumu a vývoje sídlí od září do prosince v areálu Stadtwerke Augsburg: Protože ve Schwendi stále není možná dodávka plynu, musí v tomto provizorním zařízení proběhnout testy pro další vývoj velkých plynových a dvoupalivových hořáků.

1967

Údaje k 35. výročí společnosti dokumentují další kvalitativní skok ve společnosti Max Weishaupt GmbH. Celkový obrat je v jubilejním roce 69,4 milionu marek, z toho 60 procent v Německu, 40 procent v zahraničí. Celkové výnosy by se mohly během pěti let zdvojnásobit. V celé organizaci Weishaupt pracuje 2 690 zaměstnanců, 872 v továrně a v pobočkách, 317 v dceřiných společnostech ve Francii a Belgii, 1501 ve výrobních zastoupeních a u autorizovaných prodejců v Německu i v zahraničí. Prodejní a servisní síť zahrnuje 13 výrobních kanceláří, 20 výrobních zastoupení, 35 autorizovaných prodejců, 133 oblastních zastoupení a 238 servisních středisek.

Nový olejový hořák U4 je vhodný pro teplárny a jiná velká tepelná zařízení. Stejně jako všechny U-hořáky může překonat vysoké odpory ve spalovací komoře, a proto jej lze kombinovat se všemi vysoce výkonnými kotli.

1968

Snížením cen o 9,09 procenta u všech svých produktů zachycuje společnost novou DPH ve výši deseti procent, která bude od 1. ledna zvýšena. Tím zůstávají katalogové brutto ceny téměř stejné. 

„Plyn na vzestupu“: Tento nadpis v „Obchodních novinách“ z 25. října dokumentuje předvídavost, s níž Max Weishaupt sleduje vývoj svých produktů - společnost uvedla na trh svůj první plynový hořák již v roce 1962. Respektované obchodní noviny nyní píší o „vlně zemního plynu“ a Weishaupt prokazuje svou dobrou připravenost.

1969

500.000 hořák sjel z montážní linky 17 let poté, kdy byla zahájena výroba prvního hořáku Monarch. Obrovské množství - ale ne ve srovnání s výrobní kapacitou na konci 60. let, která činí 100.000 hořáků ročně.

Bezpečnost je prvořadá - zejména u systémů spalujících plyn. Proto, i když to předpisy nevyžadují, jsou všechny plynové hořáky vybaveny elektromagnetickými ventily kategorie A.

1970

Vynikající technika, skvělá forma: receptura, která platí od začátku spolupráce s designéry Hansem Gugelotem (zemřel 1965) a Hansem Sukoppem pro vývoj všech nových produktů. Je vodítkem pro systém ovládacího panelu WP. Přesvědčuje osvědčenými součástmi a jasným, minimalistickým uspořádáním.

 

V noci ze soboty na neděli byly v závodě dokončeny čtyři plynové hořáky WG3. Instalace byla zahájena v Kolíně nad Rýnem v neděli ráno a zařízení bylo připraveno k provozu v pondělí v 5 hodin ráno: Díky připravenosti kolínské kanceláře měl velkovýrobce, kterého opustil jeho dodavatel vytápění, převedeno své sušící zařízení z městského plynu na zemní plyn právě včas tak, aby mohla být na začátku týdne zahájena ranní směna .

1971

Německý patentový úřad „zušlechťuje“ vývoj institutu výzkumu a vývoje: Poskytuje patentovou ochranu pro „dvoukotoučové směšovací zařízení“, kterým Weishaupt již rok vybavuje své plynové a dvoupalivové hořáky. Umožňuje optimální míchání plynu i oleje se vzduchem, a také stabilní plamen.

Farní kostel ve Schwendi dostává čtyři nové zvony, které darovala rodina Maxe Weishaupt a jeho tři synové. Vyzvánějí od roku 1972. Podpora dary od rodiny Weishaupt - farní kostel je jedním z příkladů - je široká a trvá až do současnosti.

1972

40 let firmy Weishaupt: Důvodem k oslavě není jenom datum. Společnosti se skvěle daří. Celkový obrat v jubilejním roce je 111,8 milionu marek, z čehož 70 procent bylo v Německu, 30 procent v zahraničí. Závod ve Schwendi zaměstnává 930 lidí, pobočky dalších 348 a zahraniční dceřiné společnosti 290. Podíl hořáků Weishaupt na trhu v Německu pokrývá konstantně 25 procent.

Jen osm let po uvedení na trh sjíždí z montážní linky 500.000 kus hořáku řady W, „bez důvodu pro velké oslavy“, jak střízlivě poznamenává „Weishaupt Report“. Ve Schwendi je velké měřítko zaběhlé.

1973

Weishaupt Brasílie otevírá v září své nové výrobní závody. Nové haly v São Paulu jsou připraveny k nastěhování pouhé dva roky po založení dceřiné společnosti. Senátor Max Weishaupt je sám slavnostně otevírá.

Po podrobném přezkoumání uděluje DVGW společnosti „Osvědčení společnosti pro provádění údržby podle listu DVGW G 676“. Timto zaměstnanci Weishaupt obdrží povolení k opravě zařízení, které dodali.

1974

Z montážní linky sjíždí dosud největší hořák: WK5. Čím vyšší je výkon hořáku, tím vyšší jsou technické požadavky. Proto má Weishaupt k vysokému podílu na trhu i vynikající pověst, která je založena jak na spolehlivosti techniky, tak na spolehlivosti zákaznických služeb. Hořák  WK5 je určen pro použití v průmyslu. Jeho spotřeba oleje činí 2.400 kg za hodinu.

Založení nadace Herberta Weishaupta. Nadace se sídlem v Ulmu, pojmenovaná po druhém nejstarším synovi Maxe Weishaupt, zkoumá diagnózu a léčbu cukrovky, na kterou 4. února 1973 zemřel Herbert Weishaupt. Počáteční kapitál nadace je 50.000 marek.

1975

Celková aktiva společnosti Max Weishaupt GmbH poprvé překročila 100 milionů marek.

„Nevyhazujte své peníze z komína!“ Touto zprávou společnost oslovuje koncové zákazníky napřímo. Sedm jednoduchých a účinných tipů, jak ušetřit peníze za vytápění, usměrňuje pozornost na ústřední prohlášení: investice do hořáku Weishaupt je jedním z nejúčinnějších opatření, jak ulehčit životnímu prostředí i své peněžence. 

1976

Ve městě  Kassel zahájila svoji činnost nová pobočka.

Tchaj-wan nyní také patří do rozsáhlé sítě zastoupení, zde je to firma Singhotex, se kterým je uzavřena smlouva. V Reinach (Švýcarsko) přistoupila k zastoupením firma HSB.

1977

Ke 45. výročí společnosti se konsolidované tržby skupiny Weishaupt zvýšily na 177 milionů marek. Export nyní tvoří 36 procent. V závodě ve Schwendi je zaměstnáno 925 lidí, dalších 325 v pobočkách a 430 v zahraničních dceřiných společnostech, z nichž většina je ve Francii a Brazílii.

Modrý plamen je ochranná známka olejového hořáku „Purflam“. Vyrábí se v pilotní sérii 200 kusů. Jeho zvlášnost: olej a vzduch se mísí až do zplyňování, při kterém stejně jako plyn úplně shoří. Proto modrá barva plamene. Purflam je výsledkem vývoje, který trval více než deset let.

1978

Éra psacích strojů se blíží ke konci: počítače, které se v té době stále nazývaly „psací stroje na obrazovce“, zaujímají své místo a ohlašují novou éru kancelářské práce a organizace.

Nové sídlo společnosti Weishaupt U.K. je slavnostně otevřeno ve Willenhall poblíž Birminghamu. Zde jsou výrobky přizpůsobeny britským předpisům. Rozsáhlý sklad zaručuje rychlé dodání zákazníkům i s pomoci dokonale vybavených servisních vozidel.

1979

Čisté životní prostředí není ve společnosti Weishaupt jen hlavním motivem při vývoji spalovacích zařízeních, ale také při realizaci výroby. V dubnu bude proto ve Schwendi uvedena do provozu moderní čistírna odpadních vod. Čistí odpadní vodu tak důkladně, že může bezpečně odtékat do kanalizace. Před tím bylo nutné čištění odpadních vod v mnichovském sběrném místě. 

1980

„Manager Magazin“, jeden z předních německých hospodářských časopisů, představuje Siegfrieda Weishaupt na obálce dubnového čísla na téma: „Energetická krize otevírá atraktivní trhy“. Tématem jsou strategie úspěšných společností při řešení následků ropného šoku a Siegfried Weishaupt je pro rozhovor důležitým partnerem. Výdaj na zhotovení titulní fotografie je značný: aby portrét podnikatele získal náladové a dramatické pozadí, směřuje velký průmyslový hořák svůj obrovský plamen na noční oblohu.

Vysoká přesnost výroby patří odjakživa k základům. Pomocí CNC řízeného měřicího stroje s digitálními hodnotami může být  každý výrobek přesněji zkontrolován a výsledek měření plně automaticky zaznamenán. 

1981

Vyhřívaná hlava trysky je jednou z nejdůležitějších inovací nového hořáku pro rozprašování oleje WL10. Díky tomuto vlastnímu vývoji se předehřívá i lehký topný olej, což zlepšuje podmínky při spuštění hořáku. Technika zároveň umožňuje bezproblémový provoz na kotlích se zvláště nízkým topným výkonem, například v rodinných domech. Díky svým vynikajícím výsledkům spalování získala WL10 v následujícím roce ekologickou značku „Modrý anděl“.

1982

Rozloučení se senátorem h. c. Maxem Weishaupt. Krátce před dovršením svého 74. roku zemřel 18. srpna muž, který v roce 1932 začal v malé dílně a k 50. výročí zanechal společnost mezinárodního postavení. Díky ekonomické síle jeho společnosti, ale také díky jeho osobní angažovanosti se domovská komunita ve Schwendi vyvinula v prosperující obec. Na fotografii je Max Weishaupt společně se svou ženou Sofie v zahradě své vily: jako soukromník, který byl vždy rodinně založený.

Jedno z předních světových technických muzeí, Německé museum v Mnichově, vybralo pro demonstrační účely hořáky Weishaupt: olejový hořák WL2 a plynový hořák WG1. Návštěvníkům se v oddělení topného oleje a v oddělení zemního plynu zobrazují skutečně naměřené Emise  těchto zařízení.

1983

V dubnu sjel z montážní linky dvoumiliontý hořák Weishaupt. Je to plynový přetlakový hořák WG2. Je věnován na projekt „Postižené dítě“ ve Wuppertalu.

U firmy Weishaupt se vzdělává 108 chlapců a dívek: jako kancelářští pomocníci, obchodníci, projektanti, montéři, elektromechanici, elektronici a seřizovači strojů. S podílem jedenácti procent zaměstnanců ve Schwendi tak společnost významně přispívá k odbornému vzdělávání v regionu a zaujímá v rámci německého společenství špičkové postavení. Podíl německých společností ve vzdělávání činí v průměru pouhých pět procent.

1984

Na trh přichází nová třída hořáků: Velké hořáky velikostí 60 a 70 jsou vstupem do generace průmyslových hořáků s vynikajícími regulačními a spalovacími vlastnostmi. Výkon plynových, olejových a dvoupalivových hořáků se pohybuje od 700 do 11 000 kW.

Více než polovina zaměstnanců pracuje ve společnosti déle než deset let a 20 procent více než 20 let. To odráží vynikající pracovní podmínky, kvalitu pracovních míst a dobrou pracovní atmosféru.

1985

„Čisté prostředí díky topnému oleji a zemnímu plynu“ je tématem sympozia, které se koná 11. října ve Schwendi. Velký počet odborníků diskutuje o výzkumné zprávě, kterou firma Weishaupt k tomuto tématu zveřejnila. Zpráva se zabývá „Třetí zprávou federální vlády o kontrole emisí“ z roku 1984, která nediferencovaně  popisuje znečištění životního prostředí spalováním topného oleje a zemního plynu „domácnostmi a malými spotřebiteli“. Odborníci společnosti představují technické možnosti, které lze již dnes využít ke snížení emisí znečišťujících látek. 20 stránková brožura s důležitými informacemi a argumenty je vytištěna v nákladu 100 000 výtisků. Získává velkou pozornost.

Zastoupení firmy Weishaupt v Egyptě přebírá Delta Modern Service. Majitel Said Owies je důkladně proškolen ve Schwendi.

1986

25 let Monarch-Francie: První a největší dceřiná společnost slaví výročí. Původně byla založena v Paříži, po mezipřesídlení v Thionville v Lotrinsku, sídlí v Colmaru. V roce 1986, s téměř 200 miliony franků, byla Monarch-Francie společnost s nejvyšším obratem v průmyslových hořácích ve Francii. 40 poboček a technických kanceláří, z nichž řada sídlí ve vlastních budovách, a přibližně 300 zaměstnanců se stará o zákazníky po celé Francii.

Italská dceřiná společnost se stěhuje do nově vybudovaného sídla společnosti v Saronnu.

1987

Skupina poprvé dosáhla obratu 300 milionů marek: to je vynikající zpráva k 55. výročí firmy. Bilanční suma dosáhla 178 milionů marek. Ve Schwendi pracuje 983 zaměstnanců, 506 ve 20 německých pobočkách a 613 v deseti zahraničních pobočkách. 37 procent tržeb je dosaženo z exportu, z čehož dvě třetiny jsou nyní realizovány prostřednictvím dceřiných společností.

Další pobočka se otvírá v Blumberg poblíž Donaueschingenu.

1988

O oblast Bodamského jezera se nyní bude starat nová pobočka v Ravensburgu. Předtím byl za oblast odpovědný zástupce Raymond Bärtschi, který kdysi předával firmě Weishaupt důležité znalosti v oblasti technologie hořáků. Bärtschi se vzdal zastoupení ze zdravotních důvodů a krátce nato zemřel.

Péče o zaměstnance je u firmy Weishauptu tradicí. Zakladatel společnosti Max Weishaupt stavěl podnikové byty pro zaměstnance, kteří se přistěhovali, nyní je to Siegfried Weishaupt, který zavádí systém podnikových důchodů s výjimečnými výhodami.

1989

Rozloučení se Sofií Weishaupt. Spolumajitelka a manželka zakladatele společnosti Max Weishaupt zemřela 16. února ve věku 81 let. Během rozhodujících let rozvoje společnosti byla věrnou průvodkyní a v mnoha oblastech přispěla k formování společnosti. Až donedávna se aktivně podílela na dalším rozvoji společnosti.

1990

Jaký úspěch! Po uvedení na trh získává Weishaupt Thermo Unit řadu ocenění: Na „Průmyslovém Foru Design Hannover“ obdržel Siegfried Weishaupt „zvláštní cenu za vynikající design“ od dolnosaské ministryně financí Birgit Breuel a na veletrhu řemesel v Mnichově „Spolkovou cenu za vynikající inovativní úsilí pro řemeslo“. Thermo Unit ocenili také designérská centra ve Stuttgartu a v Severním Porýní-Vestfálsku, stejně jako porotci pařížského veletrhu „Interclima“. Důvodem k radosti je nejen chvála nového produktu: Údaje o prodeji - více než 10 000 kotlů prodaných v prvním roce výroby - jsou rovněž povzbuzující.

Dvou miliontý hořák řady W sjíždí z montážní linky. Mimořádný úspěch, který je, jak střízlivě poznamenává „Weishaupt report“, zaznamenán bez zvláštního rozruchu.

1991

Vlajka Weishaupt ještě nikdy nevlála v nadmořské výšce 6 480 metrů - a pravděpodobně je to první vlajka firmy z oboru vytápění na vrcholu šesti tisíc metrů! Jean Bernhard Gaumin, vedoucí horolezeckého oddílu a hlavním povoláním tepelný inženýr, ji zachytil na snímku, když se svými osmi společníky vylezl na vrchol hory Ausangate v peruánských Andách.

Od roku 1952 opustily továrnu ve Schwendi tři miliony hořáků - čímž byl překročen další limit. Jako třímiliontý je dvoupalivový hořák typu WGL30, který byl darován okresní nemocnici Löbau v Sasku.

1992

Weishaupt Forum je otevřeno. Za přítomnosti newyorského architekta Richarda Meiera se v květnu uskuteční slavnostní otevření jím navržené nové výstavní, školící a sociální budovy. Po dvou letech výstavby dostává závod ve Schwendi nový vzhled: puristický ve stylu, precizní do posledního detailu. Jedním z vrcholů slavnosti s několika stovkami pozvaných hostů je koncert s významným soudobým skladatelem Philippem Glass, představitelem „minimalistické hudby“. Hraje své dílo „Zahájení“.

Řízení kvality ve firmě Weishaupt je příkladné, odpovídá normě ISO 9001/EN 29001. Potvrzuje to Německá společnost pro certifikaci systémů kvality, zkráceně DQS, která kontroluje všechny pracovní procesy od přijetí objednávky až po zákaznický servis. To oficiálně potvrzuje, že řízení kvality společnosti splňuje mezinárodní standardy.

1993

Vysoké ocenění pro Weishaupt Forum: Budově je propůjčena „Německá cenou za architekturu '93“. Rita Süssmuth, prezidentka Spolkového sněmu, ji předala Siegfriedovi Weishaupt na slavnosti ve Spolkovém sněmu v Bonnu. Budovu, navrženou Richardem Meierem, porota chválí„za dodržení urbanizačního procesu, který vede průmyslové výrobní zařízení, školicí středisko a prostory pro významnou sbírku současného umění ke strukturální jednotě.“

Ve Švédsku je založena 14. dceřiná společnost. Pobočka v Regensburgu, odpovědná za oblast východního Bavorska, doplňuje prodejní a servisní síť. V Aténách přistupuje jako zastoupení firma Energia, v Indii společnost Rajni a v Makedonii společnost Termoking.

1994

Na trh přichází nový speciální plynový Kotel  „Weishaupt Thermo Gas“. Se sedmi výkonovými velikostmi mezi 9 a 34 kW dovoluje vhodný výběr podle požadavku na teplo rodinného nebo vícegeneračního domu. Kotel  se dodává kompletně smontovaný a přednastavený, montáž a uvedení do provozu je tak pro topenáře velmi jednoduché. 

Siegfried Weishaupt je zvolen prezidentem Evropské asociace hořáků CEB. Sdružení bylo kdysi založeno Maxem Weishaupt, který jej jako zakládající prezident vedl.

1995

Nezaměnitelný Richard Meier: slavný newyorský architekt navrhnul nový veletržní stánek, který byl poprvé použit na ISH ve Frankfurtu. Designový jazyk, který již formoval budovu Weishaupt Forum, klasické proporce a svítivě bílá, jasně odlišují stánek od designu běžných veletržních stánků. Nahrazuje systém, který v roce 1963 vyvinul Hans Sukopp a který po mnoho let prokazoval svoji kvalitu a nadčasovost.

40 let Monarch Nizozemsko a 70. narozeniny jejího zakladatele Tona Harmsena: dvojité jubileum v Holandsku. Ton Harmsen patřil k prvním mužům, kteří v Evropě připravili cestu pro spalování topného oleje a později plynu. Se společností Weishaupt není spojen pouze obchodně, nýbrž také přátelsky.

1996

Vysoké investice do výroby zjednodušují a automatizují výrobní procesy. Z nového skladu je podle požadavku skladového počítače automaticky připraven materiál z více než 180 skladových zásobníků. V novém středisku pro zpracování plechů řídí celý pracovní proces počítač. Díky laserové technologii lze vyrobit téměř jakýkoli tvar. V novém ohýbacím centru přebírá práci robot (viz foto): vloží polotovar, vyjme ohnutou trubku a umístí ji do zásobníku.

Se zavedením nového plynového kondenzačního kotle „Weishaupt Thermo Condens“ završuje společnost sortiment svých produktů. Základním prvkem je tepelný výměník s vysokou odolností proti korozi, vyrobený ze slitiny hliníku a křemíku. Díky speciálně navrženému výměníku lze ze spalin získat i Kondenzační teplo . Zařízení je nejen hospodárné ve spotřebě, ale také obzvláště šetrné k životnímu prostředí: Spaliny  Thermo Condens obsahují pouze minimální množství oxidu dusíku a oxidu uhelnatého.

1997

Začíná doba digitálního řízení spalování. Jeho první zástupce: typová řada W40 (viz foto). Jádrem je Manažer spalování , jehož mikroprocesor řídí a sleduje všechny funkce. Datová sběrnice umožňuje připojení k systému správy budovy a tím dálkovou kontrolu a diagnostiku hořáku. Další inovace: plynové a olejové hořáky mají stejnou technickou platformu, která zjednodušuje montáž, provoz, nastavení, údržbu i dodávku náhradních dílů. Výsledkem je podstatná cenová výhoda.

V roce 65. výročí firmy dosáhly konsolidované tržby skupiny 642 milionů marek s exportním podílem 35 procent. Bilanční suma vzrostla na 346 milionů marek. Společnost má 2750 zaměstnanců, z toho 1083 v závodě ve Schwendi, 725 v německých pobočkách, 188 u firmy Neuberger a 754 v zahraničních dceřiných společnostech.

1998

multiflam® se nazývá nové hořáková technika, která umožňuje dříve nemožné snížení Emise  oxidů dusíku při provozním spalování oleje. Méně než 120 mg/kWh NOx  se stalo realitou a bylo potvrzeno provozním testem na Münsterské klinice kláštera Zwiefalten, při kterém byly hodnoty NOx  u dvou hořáků Weishaupt trvale pod 100 mg/kWh. Princip fungování: tři až čtyři sekundární trysky, které jsou uspořádány soustředně s primární tryskou, rozprašují kapalné palivo. Olejová mlha z těchto trysek se mísí se spalovacím vzduchem a spalinami ze spalovací komory a částečně se odpařuje. Takto připravená směs hoří téměř modrým plamenem, srovnatelným s modrým plamenem u systémů malého výkonu. Technika multiflam® tak zaručuje optimální spalování topného oleje EL s výrazně sníženou tvorbou NOx ,  zcela bez sazí i při nízkém přebytku vzduchu. První hořáky této řady budou dodávány v následujícím roce.

1999

Weishaupt a architektura - šťastné spojení. Dalším vyjádřením této firemní tradice je nové sídlo švýcarské dceřiné společnosti v Geroldswil/Curych. Dominantou budovy, kterou navrhl renomovaný curyšský architekt Theo Hotz, je skleněný štít proti hluku a slunečnímu záření, který se tyčí nad dálnicí A1. Příkladná je nejen architektura, ale také mimořádně energeticky úsporná technika, která byla od počátku do projektu zahrnuta.

Nová éra zpracování dat začala: v závodě ve Schwendi bylo úspěšně dokončeno zavedení podnikového softwaru „R/3“ pod SAP.  Pracovní postupy byly sjednoceny a vzájemně propojeny se všemi podnikovými oblastmi. Od roku 2000 jsou vzájemně propojeny všechny pobočky, od roku 2001 pak také dceřiné společnosti. Cílem je optimální vyřízení každé jednotlivé objednávky.

2000

„Montáž 2000“ je název jednoho z největších investičních projektů v historii společnosti: Stávající hala pro montáž hořáků byla rozšířena na novou, vysoce moderní halu o rozloze 2300 metrů čtverečních. Na konci roku bylo zařízení uvedeno do provozu. Cílem bylo vytvořit optimální výrobní procesy - rychlé, flexibilní, vstřícné k zaměstnancům, hospodárné a spolehlivé. Jak se rychle ukázalo, bylo toho také dosaženo.

Trendy kondenzační techniky splňují nová zařízení WTC45 a WTC60 s výkonem až do 62 kW. V takzvaném kaskádovém uspořádání, ve kterém jsou za sebou zapojeny až čtyři kondenzační kotle, lze dosáhnout špičkového výkonu až 240 kW.

2001

50 let u jedné společnosti – toto mimořádné výročí oslavuje Bruno Rothmaier 1. října. V roce 1951, ve věku 13 let, nastoupil do společnosti jako učeň-strojní zámečník a zažil tak celou éru výroby hořáků ve Schwendi.

S normovaným stupněm využití 110 procent leží nová typová řada „Weishaupt Thermo Condens-A“ na maximu technických možností. Jedná se o novinku, vyvinutou firemním výzkumným a vývojovým centrem, která nabízí světovou premiérou „SCOT-technologie“. Ta zaručuje optimální hodnoty spalování, nezávislé na složení topného plynu, po celou dobu životnosti zařízení.

Dobrá atmosféra při práci, potěšení a spolehlivost je základem pro spokojenost našich zákazníků po celém světě.

Vize má tradici. V každé generaci.

Již od založení firmy Maxem Weishaupt v roce 1932 existuje jen jeden směr: vpřed. Také díky silné rodinné tradici. S nejvyššími standardy, rozsáhlým know-how a absolutní spolehlivostí řídí dnes Siegfried a Thomas Weishaupt tradiční společnost do budoucnosti.

Mnoho zaměstnanců, jedna DNA: Spolehlivost.

Ve společnosti Weishaupt není spolehlivost jen příslib. Je to postoj. Spolehliví a dlouholetí zaměstnanci jsou základem úspěchu společnosti Weishaupt. Tak mnoho kolegů pracuje v naší společnosti již ve třetí generaci a nebo přes 40 let. Jako zaměstnavatelé jsme na to obzvláště hrdi.

Architektura a umění. Jasná linie Weishaupt.

Sbírka

Sbírka zahrnuje prvotisky abstraktního expresionismu - včetně Marka Rothko - i pracovní komplety amerického popového umělce Warhola nebo Lichtensteina. Na evropské straně stojí Josef Albers a Max Bill jako představitelé konkrétního umění.

Sbírka
Weishaupt Forum
Weishaupt Forum

Sněhobílé Weishaupt Forum v sídle společnosti ve Schwendi je skulpturálním symbolem, navrženým americkým architektem Richardem Meierem. Budova plní v každodenním provozu společnosti řadu úloh a vyjadřuje celou firemní kulturu: jasnost, vnitřní hodnotu, funkčnost.

Up