Please select a page template in page properties.

Všestranné zdroje energie, jeden požadavek: Spolehlivá kvalita.

Na rozdíl od některých prognóz bude i v příštích desetiletích plyn důležitým palivem na trhu s vytápěním. Při použití samotné kondenzační techniky lze snížit spotřebu plynu až o 30% ve srovnání se starými nízkoteplotními kotli. Solární tepelná energie může navíc převzít 60% ohřevu teplé vody. Řešení pro budoucnost: vysoce účinná plynová kondenzační technika.

Maximální teplo z vašeho paliva

Získejte maximum z Paliva  a přeměňte ho na teplo. Kondenzační technika to dokáže. Tento typ ohřevu optimálně využívá tzv. kondenzaci. Starší systémy, jako jsou nízkoteplotní kotle, využívají pouze teplo, které vzniká při spalování plynu (Výhřevnost ). Kondenzační technika naproti tomu využívá také Kondenzační teplo  (Spalné teplo ) spalin s teplotou až 200 °C, místo aby bylo odváděno pryč komínem. To značně zvyšuje Stupeň využití .

Plyn jako palivo. Dobré řešení i do budoucna.

Plynové kondenzační systémy. Účinné a šetrné.

Plynové kondenzační systémy společnosti Weishaupt jsou k dispozici v mnoha výkonnostních třídách. Jsou vhodné pro vytápění rodinných domů, velkých bytových domů, škol, nemocnic nebo průmyslových budov. Všechny systémy jsou účinné, úsporné a lze je kombinovat se solární tepelnou energií.

Vaše otázky.Naše odpovědi k tématu topných systémů.

Kondenzační kotel Weishaupt s účinností 110%. Jak to funguje?

Topný systém s kondenzační technikou je díky speciální konstrukci povrchu výměníku tepla schopen odebírat ze spalin nejen Spalné teplo , ale také skupenské teplo a dodávat jej do topného systému. Spaliny  ve výměníku tepla kondenzují a přenášejí výsledné teplo do topného systému. Výsledkem je, že vypočítaná účinnost překračuje teoretickou hranici 100%.

Má smysl v rámci modernizace vyměnit topný systém za nový se systémem kondenzace?

Ano, dává to smysl. Pro vysvětlení: V minulosti byly kotle provozovány s trvale vysokou teplotou kotle např. 70 °C. Teplota místnosti byla řízena regulačními nebo termostatickými ventily. Vzhledem k tomu, že kotle byly v provozu celoročně, aby bylo možné v letních měsících zajistit teplou vodu, docházelo k velmi vysokým energetickým ztrátám. I přes dodatečnou tepelnou izolaci se výměna zastaralých kotlů vyplatí. Realizované příklady ukazují, že výměnou vytápěcí a regulační techniky je možná celková úspora až 30% ve srovnání se zastaralými kotli.

Up