Please select a page template in page properties.

Odborná informace "Ochrana proti legionelle s tepelnými čerpadly"

Specialista na topné systémy Weishaupt nabízí zajímavou 16 stránkovou odbornou informaci pro všechny kvalifikované odborníky a projektanty, kteří chtějí informovat své koncové zákazníky o ochraně před legionellou v souvislosti s tepelnými čerpadly.

Hygiena instalovaných systémů pitné vody a topení je upravena normou DIN EN 1988-200 a pracovním listem DVGW W 551. Jedním z hlavních cílů těchto pravidel je ochrana proti legionele. Přitom je rozdíl mezi malými a velkými zařízeními.

Odborná informace společnosti Weishaupt popisují různé požadavky na malé a velké zařízení. Tabulka poskytuje přehled pěti technických řešení pro různé profily požadavků s ohledem na požadavky pro vytápění a ohřev vody. Ty jsou posuzovány s ohledem na jejich vhodnost a očekávané provozní a investiční náklady. Každé z pěti technických řešení je poté podrobně popsáno a doloženo praktickými příklady a ukázkami systémových schémat.

Odborná informace s názvem „Ochrana před legionelou u tepelných čerpadel Weishaupt“ je k dispozici online ve formátu PDF na partnerském portálu Weishaupt. Tištěnou brožuru lze také objednat přímo u společnosti Max Weishaupt GmbH, 88475 Schwendi, info@weishaupt.de.

Up