Please select a page template in page properties.

Univerzální zdroj energie až do 32 000 kW. Vysoce výkonné hořáky.

Hořáky Weishaupt WK (až 32 000 kW)

Hořáky typové řady WK jsou nejvýkonnější hořáky Weishaupt vůbec. S výkonem až 32 000 kW byly primárně navrženy pro náročné použití v průmyslu. Modulární princip s externím ventilátorem umožňuje jejich individuální přizpůsobení pro všechny provozní podmínky. Hořáky WK jsou k dispozici jako plynové, olejové nebo dvoupalivové hořáky.

Výhody zařízení
Digitální řízení spalování

Digitální řízení spalování, které se u této typové řady sériově používá, řídí hospodárné využívání oleje nebo plynu a usnadňuje provoz a údržbu hořáku. Kromě toho jej lze integrovat do různých monitorovacích a řídicích systémů až po integraci do kompletního systému automatizace budov.

Izolovaný kryt hořáku

Vnitřní izolace snižuje hladinu hluku a snižuje teplotu povrchu při provozu s předehřátým spalovacím vzduchem. Hořáky lze provozovat s teplotami spalovacího vzduchu až 250 stupňů Celsia.

Stavebnicový princip

Ventilátor, rozváděč, čerpadlo a předehřívací stanice jsou uspořádány odděleně od hořáku. Tento koncept nabízí vysokou flexibilitu použití, například ve zvláště obtížných podmínkách, jako je vystavení prachu nebo teplu.

Možná použití
Požadovaná provedení

V závislosti na aplikaci mohou být hořáky WK dodávány v různých verzích. Pro přizpůsobení zvláštním emisním požadavkům jsou k dispozici různá Míchací zařízení . Pro extrémně krátké spalovací komory existují také verze „swirlflame“ s rozvířeným spalovacím vzduchem.

Univerzální volba paliva

K dispozici pro topný olej EL, topný olej S, zemní plyn E, zemní plyn LL, jakož i kapalný plyn B / P a další Paliva .

To je spolehlivost

Hustá síť poradenství a servisních služeb je zákazníkům k dispozici nepřetržitě, 7 dní v týdnu. Tím je zajištěno, že zařízení s hořákem Weishaupt vždy spolehlivě vykoná svoji službu.

Technika
multiflam®

Patentovaná technologie Weishaupt multiflam® umožňuje u velkých spalovacích systémů dosažení obzvláště nízkých hodnot emisí.

Základním prvkem je speciální Míchací zařízení , které vytváří vnitřní recirkulaci spalin. Tím se ochladí plamen a sníží se tvorba oxidů dusíku. Dosažitelné hodnoty NOₓ jsou srovnatelné s hodnotami kompaktních hořáků.

Výkonové spektrum různých typových řad hořáků Weishaupt v provedení multiflam® se pohybuje od 100 kW do 23 000 kW.

Recirkulace spalin

Současné hořáky Weishaupt ve verzi 4LN splňují nejpřísnější celosvětové požadavky na ochranu životního prostředí. Verze hořáku 4LN zahrnuje systém recirkulace spalin, jehož ovládací prvky jsou integrovány do hořáku.

Plynná Paliva  téměř neobsahují síru, a proto se Spaliny  sestávají hlavně z oxidu uhličitého (CO2 ), vodní páry (H2O) a dusíku (N2). To má pozitivní vliv na recirkulaci spalin, protože popel ani saze nemohou systém znečistit.

Speciálně přizpůsobené směšovacího zařízení v kombinaci s digitálním manažerem spalování W-FM 200 zajišťuje vysokou stabilitu plamene a bezpečné provozní chování.

Hořák Weishaupt typové řady WK (až 32.000 kW)

Typ Výkon (kW)
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 300 - 13 000
WKG80/1 1 700 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/0 750 - 7 000
WKG70/1 1 000 - 10 000
WKG70/3 1 100 - 13 000
WKG80/1 1 800 - 17 000
WKG80/2 2 200 - 23 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/1 900 - 7 000
WKG70/2 1 100 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/1 1 100 - 7 700
WKG70/3 1 400 - 12 000
WKG80/3 2 200 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/2 1 300 - 12 000
WKG80/4 2 200 - 22 000
WKG80/5 2 700 - 27 000
WKG80/6 4 000 - 32 000
Typ Výkon (kW)
WKL70/1 1 200 - 7 700
WKL70/3 1 800 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKL70/1 1 800 - 8 000
WKL70/2 2 500 - 12 000
WKL80/3 3 200 - 19 000
Typ Výkon (kW)
WKMS70/1 1 800 - 7 700
WKMS70/3 2 150 - 12 000
WKMS80/3 3 800 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKMS70/1 1 800 - 8 000
WKMS70/2 2 500 - 12 000
WKMS80/3 3 200 - 19 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/0 900 - 7 500
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 2 020 - 13 000
WKGL80/1 1 700 - 17 000
WKGL80/2 2 200 - 23 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/0 750 - 7 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 100 - 13 000
WKGL80/1 1 800 - 17 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/1 900 - 7 000
WKGL70/2 1 100 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/1 1 100 - 8 000
WKGL70/3 1 400 - 12 000
WKGL80/3 2 200 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/2 1 300 - 12 000
WKGL80/3 2 500 - 19 000
Typ Výkon (kW)
WKGMS70/1 1 100 - 7 700
WKGMS70/3 1 400 - 12 000
WKGMS80/3 2 200 - 22 000
Typ Výkon (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 8 000
WKGMS70/2 1 300 - 12 000
WKGMS80/3 2 500 - 19 000
Typ Výkon (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG50/1 400 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 900 - 7 500
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 300 - 10 400
WKG80/1 1 700 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Výkon (kW)
WKG40/1 200 - 1 200
WKG40/2 300 - 2 200
WKG50/1 450 - 2 800
WKG50/2 500 - 4 000
WKG70/0 750 - 5 600
WKG70/1 1 000 - 8 000
WKG70/3 1 100 - 10 400
WKG80/1 1 800 - 13 600
WKG80/2 2 200 - 18 400
Typ Výkon (kW)
WKG40/2 500 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 000
WKG50/2 800 - 4 800
WKG70/1 900 - 5 600
WKG70/2 1 100 - 9 600
Typ Výkon (kW)
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
WKG70/1 1 100 - 6 100
WKG70/3 1 400 - 9 600
WKG80/3 2 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKG40/1 300 - 1 800
WKG40/2 400 - 2 500
WKG50/1 600 - 3 200
WKG50/2 800 - 5 000
Typ Výkon (kW)
WKG70/1 1 000 - 6 400
WKG70/2 1 300 - 9 600
WKG80/4 2 200 - 17 600
WKG80/5 2 700 - 21 600
WKG80/6 4 000 - 25 600
Typ Výkon (kW)
WKL40/1 450 - 1 800
WKL40/2 650 - 2 500
WKL50/1 712 - 3 200
WKL50/2 1 125 - 5 000
WKL70/1 1 200 - 6 100
WKL70/3 1 800 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKL70/1 1 800 - 6 400
WKL70/2 2 500 - 9 600
WKL80/3 3 200 - 15 200
Typ Výkon (kW)
WKMS40/1 550 - 1 800
WKMS40/2 750 - 2 500
WKMS50/1 1 012 - 3 200
WKMS50/2 1 700 - 5 000
WKMS70/1 1 800 - 6 100
WKMS70/3 2 150 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKMS70/1 1 800 - 6 400
WKMS70/2 2 500 - 9 600
WKMS80/3 3 200 - 15 200
Typ Výkon (kW)
WKGL50/1 400 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 1 450 - 6 000
WKGL70/1 1 000 - 10 000
WKGL70/3 1 300 - 10 400
WKGL80/1 1 700 - 13 600
WKGL80/2 18 400 - 23 000
Typ Výkon (kW)
WKGL40/2 300 - 1 760
WKGL50/1 450 - 2 800
WKGL50/2 500 - 4 000
WKGL70/0 750 - 5 600
WKGL70/1 1 000 - 8 000
WKGL70/3 1 100 - 10 400
WKGL80/1 1 800 - 13 600
Typ Výkon (kW)
WKGL50/1 600 - 3 000
WKGL50/2 800 - 4 800
WKGL70/1 900 - 5 600
WKGL70/2 1 100 - 9 600
Typ Výkon (kW)
WKGL50/1 600 - 4 000
WKGL50/2 800 - 5 000
WKGL70/1 1 100 - 6 100
WKGL70/3 1 400 - 9 600
WKGL80/3 2 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKGL40/1 300 - 1 800
WKGL40/2 400 - 2 500
WKGL50/1 600 - 3 200
WKGL50/2 800 - 5 000
Typ Výkon (kW)
WKGL70/1 1 000 - 6 400
WKGL70/2 1 300 - 9 600
WKGL80/3 2 500 - 15 200
Typ Výkon (kW)
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
WKGMS70/1 1 100 - 6 100
WKGMS70/3 1 400 - 9 600
WKGMS80/3 2 200 - 17 600
Typ Výkon (kW)
WKGMS40/1 300 - 1 800
WKGMS40/2 400 - 2 500
WKGMS50/1 600 - 3 200
WKGMS50/2 800 - 5 000
Typ Výkon (kW)
WKGMS70/1 1 000 - 6 400
WKGMS70/2 1 300 - 9 600
WKGMS80/3 2 500 - 15 200

Informační materiál. Podrobný, rozsáhlý, zajímavý.

Informationsmaterial Magazin

Hořák WK Duoblock Nezávislost.

Stavebnicový systém to umožňuje. Výkon určuje dimenzi hořáku a Zdroj tepla  s jeho přídavnými součástmi určuje dimenzi ventilátoru spalovacího vzduchu. Takto se vždy najde optimální řešení.

Samostatný ventilátor spalovacího vzduchu

  • Přesné výkonové přizpůsobení zamezuje předimenzování a zbytečným nákladům
Opener
Tlaková čerpadlová stanice hořáku

  • Optimální přizpůsobení pro výkon hořáku a typ paliva
Opener
Olejová předehřívací stanice hořáku

  • Podle požadavku lze použít elektrický předehřívač oleje nebo parní či teplovodní předehřívač oleje. Kombinace je také možná.
Opener

Specializované společnosti pro produkty Weishaupt. Rychle hledat. Snadno najít.

Specializované společnosti pro produkty Weishaupt. Rychle hledat. Snadno najít.

Pobočky pro produkty Weishaupt. Rychle hledat. Snadno najít.

Vyberte prosím umístění.

Použít moji polohu
Back
Výsledky vyhledávání Výsledek hledání Žádné výsledky
Načítání výsledků

Najděte pobočku, která je pro Vás příslušná:

Up