Please select a page template in page properties.

Naše klasika. Hořáky Weishaupt monarch®.

Hořák Weishaupt WM monarch® (55 až 12 000 kW)

Klasický hořák monarch® od společnosti Weishaupt položil základní kámen pro jádro značky: spolehlivost. Kromě robustnosti a životnosti je aktuální typová řada vybavena nejnovější digitální technikou. Hořáky monarch® jsou k dispozici jako plynové, olejové a dvoupalivové hořáky.

Výhody zařízení
Vynikající poměr ceny a výkonu

Promyšlená konstrukce hořáku umožňuje variabilní využití systémů řízení spalování. To umožňuje reagovat na požadavky zákazníků s nízkými náklady a nabídnout systém, který je všestrannou ekonomickou investicí.

Všestranné oblasti použití

Speciální přizpůsobení geometrie plamene ve spalovací komoře tepelného zdroje je receptem na úspěch všech hořáků Weishaupt. Elektronický systém ve spojení s optimálním směšovacím zařízením umožňuje individuální použití u různých zdrojů tepla i technologických zařízení.

Snadno použitelný koncept

Všechny komponenty, jako je ovládání Paliva  a vzduchu, jsou přehledně a dobře přístupně uspořádané.

Obzvláště tichý provoz

Inovativní jednotka ventilátoru s přizpůsobením pro optimalizovaný průtok vzduchu minimalizuje tvorbu hluku.

Také pro biogenní paliva

Olejové a dvoupalivové hořáky Weishaupt, jsou obecně vhodné pro topný olej EL a topný olej s nízkým obsahem síry podle DIN 51603-1. Topný olej EL s příměsí biosložek až 10% podle DIN SPEC 51 603-6 lze bezproblémově spalovat stejně jako standardní oleje - se zárukou.

Možná použití
Jednoduchá a univerzální montáž

Všechny elektrické součásti jsou připojeny pomocí zástrček. Hořáky lze vyklopit doleva nebo doprava.

Odolné vůči času

Digitální řízení spalování hořáku monarch® nabízí možnost komunikace s jinými systémy, což dovoluje integraci hořáku do nadřazených řídicích systémů nebo automatizovaných systémů budov. Průmyslové standardy, jako dálkové ovládání, monitorování a poruchová diagnostika, nejsou pro společnost Weishaupt cizí.

Speciální provedení

Společnost Weishaupt vyvíjí a vyrábí hořáky pro téměř všechna možná použití - včetně vertikálního provedení.

Technika
multiflam®

Patentovaná technologie Weishaupt multiflam® umožňuje u velkých spalovacích systémů dosažení obzvláště nízkých hodnot emisí.

Základním prvkem je speciální Míchací zařízení , které vytváří vnitřní recirkulaci spalin. Tím se ochladí plamen a sníží se tvorba oxidů dusíku. Dosažitelné hodnoty NOₓ jsou srovnatelné s hodnotami kompaktních hořáků.

Výkonové spektrum různých typových řad hořáků Weishaupt v provedení Multiflam® se pohybuje od 100 kW do 23 000 kW.

Recirkulace spalin

Současné hořáky Weishaupt ve verzi 4LN splňují nejpřísnější celosvětové požadavky na ochranu životního prostředí. Verze hořáku 4LN zahrnuje systém recirkulace spalin, jehož ovládací prvky jsou integrovány do hořáku.

Plynná Paliva  téměř neobsahují síru, a proto se Spaliny  sestávají hlavně z oxidu uhličitého (CO2 ), vodní páry (H2O) a dusíku (N2). To má pozitivní vliv na recirkulaci spalin, protože popel ani saze nemohou systém znečistit.

Speciálně přizpůsobené směšovacího zařízení v kombinaci s digitálním manažerem spalování W-FM 200 zajišťuje vysokou stabilitu plamene a bezpečné provozní chování.

Premix

Hodnoty emisí NOx  pod 30 mg/kWh je dosaženo Premix-technikou Weishaupt.

Proces předmíchání s následným povrchovým spalováním je již řadu let používán u kondenzačních zařízení malého výkonu. Díky důsledné vývojové práci lze tento proces použít také v oblastech s vyšším výkonem. Výsledkem jsou LowNOx-hořáky s Premix-technikou (hořáky PLN) a Emise  NOx  pod 30 mg/kWh.

Pro povrchové spalování je zásadní homogenní směs plynu a vzduchu. Proto se zde používá zcela nově vyvinuté Míchací zařízení . Hlavním rysem je oddělené vedení plynu a vzduchu, při kterém jsou obě média promíchána až ve spalovací trubici.

Hořák Weishaupt typové řady WM monarch® (55-12,000 kW)

Typ Výkon (kW)
WM-G10/2 85 - 700
WM-G10/3 130 - 1 050
WM-G10/4 130 - 1 150
WM-G20/2 180 - 1 700
WM-G20/3 250 - 2 500
WM-G20/4 300 - 3 000
WM-G30/1 400 - 4 000
WM-G30/2 550 - 5 000
Typ Výkon (kW)
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 800
WM-G30/2 500 - 5 000
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 1 000 - 7 500
WM-G50/1 1 000 - 8 300
WM-G50/2 1 000 - 11 000
Typ Výkon (kW)
WM-G10/2 100 - 600
WM-G10/3 125 - 900
WM-G20/2 200 - 1 450
WM-G20/3 350 - 2 000
WM-G30/1 400 - 3 500
WM-G30/2 500 - 4 500
WM-G30/3 500 - 5 000
WM-G50/0 750 - 7 000
WM-G50/1 750 - 7 700
WM-G50/2 900 - 9 100
WM-G50/3 900 - 10 000
WM-G50/4 1 100 - 11 000
Typ Výkon (kW)
WM-G10/1 55 - 350
WM-G10/2 75 - 630
WM-G10/3 125 - 900
WM-G10/4 125 - 1 100
WM-G20/2 250 - 1 600
WM-G20/3 300 - 2 000
WM-G30/1 350 - 2 800
WM-G30/2 400 - 3 800
WM-G30/3 600 - 5 400
WM-G30/4 800 - 6 000
Typ Výkon (kW)
WM-G10/1 55 - 405
WM-G10/2 65 - 630
WM-G10/3 100 - 1 000
WM-G10/4 110 - 1 250
WM-G20/2 150 - 2 100
WM-G20/3 350 - 2 600
WM-G30/1 350 - 3 100
WM-G30/2 450 - 4 100
WM-G30/3 600 - 5 700
WM-G30/4 600 - 6 200
WM-G50/1 800 - 8 000
WM-G50/2 1 000 - 11 000
WM-G50/3 1 000 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WM-G10/1 20 - 405
WM-G10/2 30 - 630
WM-G10/3 50 - 1 000
WM-G10/4 60 - 1 250
WM-G20/2 80 - 2 000
Typ Výkon (kW)
WM-L10/2 120 - 600
WM-L10/3 200 - 900
WM-L20/2 400 - 1 450
WM-L20/3 450 - 2 000
WM-L20/4 350 - 2 450
WM-L30/1 450 - 3 500
WM-L30/2 600 - 4 500
WM-L30/3 600 - 5 000
WM-L50/0 1 200 - 7 000
WM-L50/1 1 200 - 7 700
WM-L50/2 1 500 - 9 100
WM-L50/3 1 500 - 10 000
Typ Výkon (kW)
WM-L10/1 75 - 405
WM-L10/2 150 - 600
WM-L10/3 250 - 800
WM-L10/4 325 - 1 120
WM-L20/1 400 - 1 400
WM-L20/2 600 - 2 100
WM-L20/3 800 - 2 600
WM-L30/1 800 - 3 100
WM-L30/2 900 - 4 100
WM-L30/3 1 100 - 5 700
WM-L50/1 1 200 - 8 000
WM-L50/2 1 750 - 11 000
WM-L50/3 1 750 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WM-S10/1 100 - 450
WM-S10/2 175 - 700
WM-S10/3 230 - 880
WM-S10/4 300 - 1 120
WM-S20/2 450 - 2 000
WM-S20/3 700 - 2 450
WM-S30/1 750 - 2 800
WM-S30/2 900 - 3 700
WM-S30/3 1 100 - 5 400
Typ Výkon (kW)
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL30/1 450 - 3 700
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 1 000 - 7 500
WM-GL50/1 1 000 - 8 300
WM-GL50/2 1 100 - 11 000
Typ Výkon (kW)
WM-GL10/2 100 - 600
WM-GL10/3 125 - 880
WM-GL20/2 200 - 1 450
WM-GL20/3 350 - 2 000
WM-GL20/4 300 - 2 450
WM-GL30/1 400 - 3 500
WM-GL30/2 500 - 4 500
WM-GL30/3 500 - 5 000
WM-GL50/0 750 - 7 000
WM-GL50/1 750 - 7 700
WM-GL50/2 900 - 9 100
WM-GL50/3 900 - 10 000
Typ Výkon (kW)
WM-GL10/1 65 - 405
WM-GL10/2 75 - 630
WM-GL10/3 110 - 1 000
WM-GL10/4 130 - 1 250
WM-GL20/2 150 - 2 000
WM-GL20/3 250 - 2 450
WM-GL30/1 350 - 3 100
WM-GL30/2 450 - 4 100
WM-GL30/3 600 - 5 700
WM-GL50/1 800 - 8 000
WM-GL50/2 1 000 - 11 000
WM-GL50/3 1 000 - 12 000
Typ Výkon (kW)
WM-GS20/2 150 - 1 700
WM-GS20/3 250 - 2 200
WM-GS30/1 350 - 3 100
WM-GS30/2 450 - 4 000
WM-GS30/3 600 - 5 600

Informační materiál. Podrobný, rozsáhlý, zajímavý.

Informationsmaterial Magazin

Hořák monarch® WM Všestranný.

Správný hořák pro každou aplikaci. Společnost Weishaupt standardně nabízí různá provedení hořáků s volitelným rozšířením. Cílem je splnění specifických požadavků zákazníka.

Zobrazovací a řídicí jednotka

  • S jazykově neutrálním displejem pro mezinárodní použití
  • Integrovaná záložní paměť pro zálohování dat
Opener
Digitální manažer spalování W-FM50 / 54

  • S integrovanou připojovací konzolí a Bus-rozhraním
Opener
Frekvenční měnič pro regulaci otáček

  • Software pro regulaci otáček standardně integrovaný do manažeru spalování
  • Zvyšuje elektrickou účinnost a snižuje náklady na elektrickou energii
Opener

Skříň přívodu vzduchu Externí nasávání vzduchu.

Špinavý vzduch zkracuje životnost. To se netýká pouze lidí, může tím trpět i technologie. Agresivní látky, jako jsou halogeny, chloridy a fluoridy, vedou během spalování k nežádoucím reakcím.

Kryt pro externí nasávání vzduchu pro WML10

  • Existují varianty pro nasávání vzduchu shora, zdola a zezadu, jak je znázorněno na obrázku
  • Olejové čerpadlo je připojeno pomocí příruby mimo přívod vzduchu
Opener
Kryt pro externí nasávání vzduchu pro WML10 nebo WMGL10

  • Nasávání vzduchu shora
  • Magnetická spojka pro olejové čerpadlo může být připevněna při jakémkoli směru sání
Opener
Kryt pro externí nasávání vzduchu pro WMG10

  • Existují varianty pro nasávání vzduchu shora, zdola a zezadu, jak je znázorněno na obrázku
Opener

Specializované společnosti pro produkty Weishaupt. Rychle hledat. Snadno najít.

Specializované společnosti pro produkty Weishaupt. Rychle hledat. Snadno najít.

Pobočky pro produkty Weishaupt. Rychle hledat. Snadno najít.

Vyberte prosím umístění.

Použít moji polohu
Back
Výsledky vyhledávání Výsledek hledání Žádné výsledky
Načítání výsledků

Najděte pobočku, která je pro Vás příslušná:

Up