Please select a page template in page properties.

Spolehlivá podpora. Databáze financování.

Databáze financování Vyhledávání.

 

V Německu existuje v současné době více než 2 600 dotací na vytápění. V České republice jsou pro zvyšování energetické efektivity využívány v rámci dotací jak národní prostředky, tak i prostředky ze strukturálních fondů EU. Informace o tom, které dotace jsou ve vašem případě možné, naleznete na webových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

Up