Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Energieressourcen

Rozlišuje se mezi neobnovitelnými zdroji energie, které jsou k dispozici pouze v omezené míře, jako např. topný olej nebo plyn a proto by se měly používat maximálně šetrně, a přirozeně se obnovujícími zdroji energie, jako je sluneční, větrná nebo vodní energie (Obnovitelné energie ). I přes velký pokrok v dlouhodobém výhledu budou tyto zdroje schopny pokrýt jen malou část našich energetických potřeb.

Up