Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Expanzní ventil

Konstrukční celek v tepelném čerpadle. Na jedné straně snižuje expanzní ventil tlak a tím i teplotu chladiva, aby se teplo mohlo předat výparníku, na druhé straně reguluje objemový průtok tak, aby se do výparníku dostalo jen tolik chladiva, kolik je možné odpařit.

Up