Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Výhřevnost

Udává množství tepla, které se uvolní při úplném spálení jednoho krychlového metru plynu (normovaný stav) nebo kilogramu topného oleje za předpokladu, že je voda, vznikající při spalování, v plynném stavu. Udává se v jednotkách kWh/m3 nebo kWh/kg a zkráceně se také označuje jako výhřevnost Hi.

Up