Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Chladivo

Kapalina používaná k přenosu tepla v tepelných čerpadlech. Při nízkém tlaku a teplotě teplo absorbuje, při vyšším tlaku a teplotě teplo vydává. Při těchto procesech se vždy mění skupenství.

Up