Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Kondenzační teplo

Dodatečné teplo získané ze spalin. Ochlazením spalin dochází ke kondenzaci, při které se uvolňuje dodatečná energie. V případě zemního plynu je dodatečný potenciál - vztaženo na Výhřevnost  - přibližně 11 %, u zkapalněného plynu kolem 9 %, a u topného oleje 7 %.

Up