Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Kondenswasser

Pokud se Spaliny  ochlazují pod určitou prahovou teplotu, změní se páry v nich obsažené na zkondenzovanou vodu. Energii vznikající během této přeměny - Kondenzační teplo  - je možné využít.

Up