Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Spaliny

Produkty, které vznikají spalováním Paliva  a spalovacího vzduchu. Z největší části vzniká Oxid uhličitý  (CO2 ) a Vodní pára .

Up