Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Vodní pára

Při spalování vzniká z vodíku a kyslíku na základě vysokých teplot vodní pára. Pro vytvoření vodní páry je třeba přivést energii. Tuto energii je možné získat zpět kondenzací.

Up