Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Paliva

Topný olej, zemní plyn, kapalný plyn, bioplyn atd. se používají jako plynná paliva. V podstatě to jsou uhlovodíkové řetězce. Jejich energetický obsah je při spalování se vzduchem využitelný.

Up