Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Spalné teplo

Udává množství tepla, které se uvolní při úplném spálení jednoho krychlového metru plynu (normovaný stav) nebo kilogramu topného oleje za předpokladu, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje. Udává se v jednotkách kWh/m3 nebo kWh/kg a zkráceně se také označuje jako spalné teplo Hs.

Up