Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Chladivo

Kapalina používaná k přenosu tepla v tepelných čerpadlech. Při nízkém tlaku a teplotě teplo absorbuje, při vyšším tlaku a teplotě teplo vydává. Při těchto procesech se vždy mění skupenství.

CO

Jedovatý plyn, který vzniká při spalování uhlíkatých látek. Jeho tvorbě se zamezí správným seřízením hořáku.

CO2

Plyn, který vzniká při spalování uhlíkatých látek. Zvýšením oxidu uhličitého v zemské atmosféře vznikají geoklimatické změny. Zvýšení teploty Země je také nazýváno jako Skleníkový efekt . Oxid uhličitý  je možné omezit snížením spotřeby Paliva .

Up