Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Emise

Znečišťující látky  škodlivé pro životní prostředí, které jsou díky důslednému vývoji v hořákové technice - společnost Weishaupt je světovým lídrem na trhu hořáků - sníženy na minimum. Zejména Emise  oxidů dusíku (jedna z příčin kyselých dešťů) byly v posledních letech drasticky sníženy.

Energetická bilance

Posouzení přivedené energie ve srovnání/v poměru k vydané a použité energii. Vypovídá o hospodárném využití energie.

Expanzní nádoba

Objem kapalin se se zvyšováním teploty zvyšuje a se snižováním teploty klesá. Znamená to, že se i při mírném zvýšení teploty může tlak uzavřené kapaliny velmi prudce zvýšit. Bez dalších opatření, jako jsou např. expanzní nádoby, může toto zvýšení tlaku vést ke zničení potrubí a dalších součástí.

Expanzní ventil

Konstrukční celek v tepelném čerpadle. Na jedné straně snižuje Expanzní ventil  tlak a tím i teplotu chladiva, aby se teplo mohlo předat výparníku, na druhé straně reguluje objemový průtok tak, aby se do výparníku dostalo jen tolik chladiva, kolik je možné odpařit.

Up