Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Kompresor

Kompresor  v tepelném čerpadle stlačuje páry chladiva. Při stlačení dochází k ohřátí na úroveň teploty, která je potřebná pro vytápění.

Kondenzace

Pokud se Spaliny  ochlazují pod určitou prahovou teplotu, změní se páry v nich obsažené na zkondenzovanou vodu. Energii vznikající během této přeměny - Kondenzační teplo  - je možné využít.

Kondenzační systém

Kondenzační kotle představují špičku vytápěcí techniky pro domácnosti vysokým využitím energie a nízkými emisemi znečišťujících látek při rozumných pořizovacích nákladech a osvědčené technologii. Kondenzační kotle regulují své teplo v závislosti na spotřebě tepla a venkovní teplotě, přičemž využívají teplo spalin, které se v jiných systémech ztrácí komínem. Přitom vzniká v kondenzačním kotli kondenzát a proto jsou výměníky tepla z materiálů odolných vůči korozi. Účinnost  těchto kondenzačních systémů prakticky dosáhla teoretického maxima - palivo je využito optimálně.

Kondenzační teplo

Dodatečné teplo získané ze spalin. Ochlazením spalin dochází ke kondenzaci, při které se uvolňuje dodatečná energie. V případě zemního plynu je dodatečný potenciál - vztaženo na Výhřevnost  - přibližně 11 %, u zkapalněného plynu kolem 9 %, a u topného oleje 7 %.

Kondenzátor

Kondenzátor  je Výměník tepla  v tepelném čerpadle. Zkapalňuje Chladivo  uvolňováním energie do topného systému.

Kotel

Technické zařízení, které předává teplo ze spalování do topné vody. Kotle společnosti Weishaupt nové generace snižují energetické ztráty na minimum díky účinným výměníkům tepla a vynikající tepelné izolaci.

Kotel na vytápění

Technické zařízení, které předává teplo ze spalování do topné vody. Kotle společnosti Weishaupt nové generace snižují energetické ztráty na minimum díky účinným výměníkům tepla a vynikající tepelné izolaci.

Kysličník uhelnatý

Jedovatý plyn, který vzniká při spalování uhlíkatých látek. Jeho tvorbě se zamezí správným seřízením hořáku.

Up