Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Nosiče energie

Topný olej, bio olej, zemní plyn, kapalný plyn, bioplyn atd. se používají jako Paliva . Při jejich spalování se uvolňuje jejich energetický obsah.

NOx

Emise  znečišťujících látek, které mohou způsobovat „kyselé deště“ (Emise ).

Up