Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Oběhová čerpadla

Elektronická čerpadla, která dodávají topnou vodu do topných těles nebo do podlahového vytápění. Elektronická Oběhová čerpadla  jsou nařízena směrnicí EU.

Obnovitelné energie

Ekologické Zdroje energie , které máme k dispozici v neomezeném množství. Pro soukromé a individuálně regulovatelné používání se osvědčila především solární energie, která může ohřívat velký podíl teplé vody a vody pro vytápění. Kompletní výrobní program společnosti Weishaupt nabízí optimální kombinace pro všechny možné stavební a technické varianty.

Odlučovač nečistot

Cirkulující částice nečistot a vápník mohou v topných zařízeních poškodit topná tělesa, systémy povrchového vytápění, ventily, Oběhová čerpadla  a zdroje tepla . Z tohoto důvodu se doporučuje použití speciálních filtrů nebo odlučovačů nečistot a kalů - zejména při obnově topení.

Odvzdušňovací systém

Úkolem odvzdušňovacího systému je odpuštění vzduchu z topné vody ve zdrojích tepla, v potrubích a v zásobnících. Pro správnou funkci je rychlost vody snížena pomocí uklidňující části. Vzduch má nižší hustotu než voda, stoupá vzhůru a je bezpečně odváděn odvzdušňovacím ventilem.

Ohřívač pitné vody

Technické zařízení (zásobník), které přenáší teplo z topné vody na teplou vodu pro sprchu a koupelnu (Zásobník tepla ).

Oxid uhličitý

Plyn, který vzniká při spalování uhlíkatých látek. Zvýšením oxidu uhličitého v zemské atmosféře vznikají geoklimatické změny. Zvýšení teploty Země je také nazýváno jako Skleníkový efekt . Snížením spotřeby Paliva  je možné omezit Oxid uhličitý .

Oxidy dusíku

Emise  znečišťujících látek, které mohou způsobovat „kyselé deště“ (Emise ).

Up