Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Paliva

Topný olej, zemní plyn, kapalný plyn, bioplyn atd. se používají jako plynná Paliva . V podstatě to jsou uhlovodíkové řetězce. Jejich energetický obsah je při spalování se vzduchem využitelný.

Proudění

Přenos energie pohybujícím se médiem (vzduch, voda, Spaliny ). Tento termín se velmi často používá ve spojení s topnými tělesy. Vzduch v místnosti se pohybuje podél povrchu topného tělesa. Tímto pohybem se přenáší tepelná energie.

Up