Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Skleníkový efekt

Oteplování zemského povrchu v důsledku geotermických změn. Hlavní původce je zde Oxid uhličitý . Úsporou energie a snížením spotřeby Paliva  lze snížit Emise  CO2  (Oxid uhličitý  a Emise ).

Směšovací ventil

Směšovací ventily slouží k regulaci teploty vody mísením horké a studené vody. .

Solanka

Směs vody a nemrznoucí směsi. Tato směs má účinnou ochranu proti mrazu až do -15 °C. Solanka  se používá v zemních kolektorech nebo v zemních sondách jako nosič tepla.

Spaliny

Produkty, které vznikají spalováním Paliva  a spalovacího vzduchu. Z největší části vzniká Oxid uhličitý  (CO2 ) a Vodní pára .

Spalné teplo

Udává množství tepla, které se uvolní při úplném spálení jednoho krychlového metru plynu (normovaný stav) nebo kilogramu topného oleje za předpokladu, že voda, uvolněná spalováním, zkondenzuje. Udává se v jednotkách kWh/m3 nebo kWh/kg a zkráceně se také označuje jako Spalné teplo  Hs.

Spalovací vzduch

Obsahuje 21% kyslíku, který je nutný pro každé spalování. Ve vzduchu je navíc vázáno 78% dusíku. Pro úplné spalování 1 metru krychlového plynu nebo 1 litru topného oleje je zapotřebí přibližně 10 metrů krychlových spalovacího vzduchu.

Stupeň využití

Poměr odevzdané a přivedené energie v definované periodě.

Up