Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Technologie LowNOx

Hořáková technika, která snižuje Emise  oxidů dusíku NOx  (příčina kyselých dešťů). Důsledným vývojem hořákové techniky se Emise  znečišťujících látek zásadně snížili.

Teplota přívodu

Teplota topné vody, která přitéká do topného tělesa. Teplota topné vody pro radiátorové topení je zpravidla až 70 °C (pro podlahové topení do 40 °C). Je nastavována na základě venkovní teploty. Pokud venkovní teplota stoupá, Teplota přívodu  se snižuje.

Teplota rosného bodu

Teplotní práh při ochlazování spalin, při kterém se pára ve spalinách přemění na kondenzovanou vodu (Kondenzační teplo  a kondenzát).

Teplota zpátečky

Teplota vody pro vytápění, která proudí zpět z topných těles nebo z podlahového vytápění, zpravidla o nižší teplotě. U podlahového vytápění není teplota vyšší než 30 °C; u vytápění s topnými tělesy často ne vyšší než 50 °C.

Thermo Condens®

Vysoce účinné kondenzační systémy od společnosti Weishaupt (Kondenzační systém ).

Topná křivka

Pomocí topné křivky (nebo teplotní křivky) je nastavována teplota kotle v závislosti na venkovní teplotě. Nižší venkovní teplota určuje vyšší teplotu kotle. Nastavení topné křivky je velmi důležité pro efektivní provoz vytápění a je kontrolováno při údržbě.

Topné okruhy

Systém dodávky tepla v budovách. Patří sem potrubí, topná tělesa nebo podlahové topení, stejně tak i elektronická Oběhová čerpadla  (Oběhová čerpadla ).

Topný olej s nízkým obsahem síry EL

Vysoce kvalitní produkt získaný zpracováním ropy. Extra lehké kapalné palivo, které se sestává z uhlovodíků, nepřekračující obsah síry 50 mg/kg. Kvalita je definována normou ČSN EN 590.

Up