Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Vodní pára

Při spalování vzniká z vodíku a kyslíku na základě vysokých teplot Vodní pára . Pro vytvoření vodní páry je třeba přivést energii. Tuto energii je možné získat zpět kondenzací.

Výhřevnost

Udává množství tepla, které se uvolní při úplném spálení jednoho krychlového metru plynu (normovaný stav) nebo kilogramu topného oleje za předpokladu, že je voda, vznikající při spalování, v plynném stavu. Udává se v jednotkách kWh/m3 nebo kWh/kg a zkráceně se také označuje jako Výhřevnost  Hi.

Výměník tepla

Technické zařízení, které přenáší teplo ze spalování na topnou vodu. Výměník tepla  je hlavní součástí topného kotle / zdroje tepla a je rozhodující pro jeho účinnost.

Výparník

Výměník tepla  v tepelném čerpadle. Odpařuje Chladivo  přijímáním energii ze zdroje tepla.

Up