Please select a page template in page properties.

Slovník odborných pojmů. Tepelná technika
s vysvětlením.

Vše o vytápění. Od A do Z

Pokud jde o vytápění, je třeba vysvětlit některé technické pojmy. Vše potřebné naleznete zde. V abecedním pořadí.

Zásobník tepla

Technické zařízení (zásobník), které účinně uchovává teplo. Vnitřní povrch, který je v kontaktu s pitnou vodou, je často vyroben ze smaltu, což znamená optimální hygienu vody. Díky vynikající tepelné izolaci se snižují Ztráty energie  na minimum.

Zdroj tepla

Technické zařízení, které vyrábí teplo a přenáší ho na topnou vodu. Použitím účinného výměníku tepla a vynikající tepelné izolace se snižují Ztráty energie  na minimum (Kondenzační systém ).

Zdroje energie

Rozlišuje se mezi neobnovitelnými zdroji energie, které jsou k dispozici pouze v omezené míře, jako např. topný olej nebo plyn a proto by se měly používat maximálně šetrně, a přirozeně se obnovujícími zdroji energie, jako je sluneční, větrná nebo vodní energie (Obnovitelné energie ). I přes velký pokrok v dlouhodobém výhledu budou tyto zdroje schopny pokrýt jen malou část našich energetických potřeb.

Znečišťující látky

Spaliny , které znečišťují životní prostředí (Emise ).

Ztráty energie

Energie, která je ztracena. Jedná se o posouzení rozdílu mezi přivedenou a vydanou (použitou) energií. Moderní topné systémy společnosti Weishaupt snižují energetické ztráty na minimum díky účinným výměníkům tepla a vynikající tepelné izolaci.

Up